Lễ ủy nhiệm SUPPORTER chống tội phạm ma túy 'NO EXIT'

19/07/2023 14:43Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Nguồn: Đồn cảnh sát Sujeong Seongnam

Đồn cảnh sát Sujeong Seongnam cho biết vào ngày 19 rằng Trường đại học Gacheon ở thành phố Seongnam tỉnh Gyeonggi đã tổ chức lễ ủy nhiệm SUPPORTER  'NO EXIT' phòng chống tội phạm ma túy.

'NO EXIT' là chiến dịch phòng chống toàn dân được khởi xướng bởi Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và Trụ sở Phong trào chống ma túy Hàn Quốc nhằm khơi dậy mức độ nghiêm trọng của ma túy và nâng cao tinh thần cảnh giác về tôi phạm.


Những học sinh SUPPORTER chống ma túy phối hợp với Đồn cảnh sát Sujeong Seongnam tạo những video chiến dịch, giáo dục, quảng cáo công ích liên quan đến phòng chống ma túy đến ngày 31/12.


Những video này dự kiến sẽ được gửi đến đồn cảnh sát Sujeong-Seongnam và sử dụng tích cực để quảng bá giáo dục trong các cơ quan khác bao gồm cả trường học.


Cảnh sát trưởng Đồn cảnh sát Sujeong-Seongnam Jung Seong-yeop đã nói rằng " chúng tôi đã phối hợp với những học sinh, tiến hành hoạt động quảng bá và thanh trừng tội phạm ma túy khi mà tội phạm ma túy trong độ tuổi 10~20 đang ngày một tăng lên".


Seol So Young