Cổng giao tiếp Chính phủ- "Đề xuất Quốc gia" tiếp nhận 11.533 đề xuất trong quý 1

18/08/2023 10:58Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Nguồn: Thu thập tin tức cộng đồng

Trong quý đầu tiên của năm nay, 11.533 đề xuất đã được tiếp nhận trong "Đề xuất Quốc dân"- cổng giao tiếp trực tiếp của Văn phòng Tổng thống.

Văn phòng Tổng thống cho biết vào ngày 18 rằng kết quả phân tích từ khóa các đề xuất được tiếp nhận trong "Đề án Quốc gia" là corona, nạn nhân, đồn cảnh sát, Trung Quốc, bất động sản và việc làm.


Xét theo từng lĩnh vực thì an toàn, hành chính (12.8%), cảnh sát, viện kiểm sát, tòa án (11.7%), tài chính (8.9%). Xét về độ tuổi đăng ký thì dưới độ tuổi 20 (25.2%), độ tuổi 50 (20.7%), độ tuổi 40 (18.6%).


Đề xuất được tiếp nhận được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền, và đến cuối tháng 6 vừa qua những cơ quan này đã phản hồi khoảng 92% những đề xuất của người dân.


Văn phòng Tổng thống sẽ chọn ra một số những đề xuất được tiếp nhận và xúc tiến như một bài toán chính sách hóa.


Người đứng đầu Xã hội Dân sự Gang Seung-gyu cho biết: " Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chính sách hóa và vận hành như một nơi giao tiếp thực sự để trả lời bằng cách thay đổi hiện trạng và chính sách, chứ không phải là nơi "giao tiếp giả với hình thức cho có".

 

Park Ji Eun