Toss Bank đột phá với 10 nghìn tài khoản "tiết kiệm tự do lãi suất tối đa 5%/năm"

21/08/2023 11:09Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Nguồn: Toss Bank

Toss Bank cho biết vào ngày 21 rằng, tài khoản "Tiết kiệm tự do Toss Bank" cung cấp ưu đãi lãi suất 5%/năm đã vượt quá 10 nghìn tài khoản.

Tiết kiệm tự do Toss Bank ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, hỗ trợ ưu đãi với lãi suất tối đa là 5%/năm bao gồm lãi suất ưu tiên, dành cho khách hàng tiết kiệm đều đặn hàng tháng.


Thời hạn đăng ký tối thiểu 3 tháng, tối đa 36 tháng. Hạn mức nộp tiền mỗi tháng tối đa 3 triệu won, khách hàng có thể nộp thêm một cách tự do trong giới hạn hạn mức.


Lãi suất cơ bản được áp dụng tự động theo thời gian đăng ký. Tuy nhiên, đối với trường hợp đăng ký trên 12 tháng có thể nhận được lãi suất tối đa 5%/năm bao gồm lãi suất ưu tiên. Trước khi đăng ký vào gói sản phẩm, có thể kiểm tra trước lãi suất bản thân sẽ được nhận.


Trong số khách hàng đăng ký tiết kiệm tự do Toss Bank, độ tuổi 20.30 chiếm nhiều nhất với 58.6%. Đặc biệt, độ tuổi 20 chiếm tận 32.3%. 


Nhân viên Toss Bank đã nói: " Kết quả của việc giảm bớt tất cả "điều kiện phức tạp" mà khách hàng phải đáp ứng để có thể nhận lãi suất ưu đãi, là đã lôi kéo được sự hưởng ứng cao một cách bất thường của nhóm tầng lớp trẻ" 

" Trong tương lai, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để suy nghĩ về gói sản phẩm trong quan điểm khách hàng và mang đến những ưu đãi tối đa".


Jung Geum Min