Ngân hàng Suhyup vận hành 'Đội hỗ trợ tiếp thị ngoại hối'

02/06/2023 12:18Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Ảnh được cung cấp bởi Ngân hàng Suhyup

Ngân hàng Suhyup hỗ trợ việc tiếp thị ngoại hối cho các điểm doanh nghiệp trên toàn quốc.


Vào ngày 2 tháng 6, Ngân hàng Suhyup cho biết đã xây dựng, vận hành ‘đôi hỗ trợ tiếp thị ngoại hối’và điều các nhân lực chuyên gia trong bộ phận dự án ngoại hối toàn cầu đến từng điểm doanh nghiệp.

 

Đội hỗ trợ tiếp thị ngoại hối hỗ trợ phân tích hiện trạng giao dịch ngoại hối, lựa chọn đối tượng tiếp thị và tiến hàng giao dịch.

Ngoài ra, còn tăng cường cung cấp thông tin phân tích FX; đào tạo ngoại hối trọng tâm thực tế; phát triển sản phẩm mới và lên kế hoạch tập trung nhân lực trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, nâng cao sự hài lòng của dịch vụ tài chính đối với khách hàng giao dịch.

 

Hơn nữa, Ngân hàng Suhyup còn cho biết phương châm là sẽ cung cấp ‘dịch vụ tư vấn ngoại hối tìm gặp’ nhằm phát triển đồng bộ với khách hàng. Tư vấn ngoại hối tìm gặp là dịch vụ để những chuyên gia trong lĩnh vực ngoại hối thuộc Ngân hàng Sh trực tiếp tìm đến khách hàng, cung cấp ‘tư vấn kinh doanh ngoại hối phù hợp với doanh nghiệp’ và ‘đào tạo thực tế giao dịch sản phẩm phái sinh và ngoại hối’.

 

Dịch vụ được mở ra với tất cả mọi người, chỉ cần là khách hàng quan tâm đến giao dịch ngoại bối bất kể quy mô doanh nghiệp hay là có giao dịch với ngân hàng Suhyup hay không.

 

Giám đốc Ngân hàngSuhyup ông Kang Shin Sook đã nói “ việc xây dựng đội hỗ trợ tiếp thị ngoại hối trở thành khởi đầu có ý nghĩa trong mảng nâng cao dịch vụ khách hàng lớn, tìm kiếm khách hàng và mở rộng nền tảng doanh nghiệp ngoại hối.

 

Eugenny

Dịch: Nguyễn Thị Trang