Hiệp hội thương mại cùng với Cục thuế Quốc gia hỗ trợ thanh toán thuế đối với doanh nghiệp dành giải 'TOP xuất khẩu'

13/06/2023 10:42Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Ảnh: được cung cấp bởi Hiệp hội thương mại

Vào ngày 13, Tổng cục thuế cùng với Hiệp hội thương mại Hàn Quốc đã thương lượng việc hỗ trợ thanh toán thuế của Cục thuế quốc gia đối với doanh nghiệp giành được giải thưởng 'Thương mại tỏa sáng Hàn Quốc của tháng', các công ty vừa và nhỏ giành được giải thưởng 'TOP xuất khẩu' nhằm cải thiện tiền vốn và thuế vụ của các công ty xuất khẩu do vấn đề quan hệ đối nội đối ngoại, và cơ sở lãi suất cao không được rõ ràng gần đây.

 

Hỗ trợ thanh toán thuế dự định sẽ được tiến hành thông qua 'trung tâm hỗ trợ thanh toán thuế phát triển tương lai của Cục thuế quốc gia'. Trung tâm này không chỉ giúp doanh nghiệp phát triển cải cách đổi mới mà còn hỗ trợ tính lưu động vốn, hỗ trợ kinh doanh, và tư vấn loại thuế phù hợp đối với đối tượng là các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ, nhằm đảm bảo động lực tăng trưởng và nâng cao xuất khẩu.

 

"TOP xuất khẩu" là giải thưởng được trao cho các doanh nghiệp đã đóng góp cho việc tăng xuất khẩu, được tuyển chọn dựa trên kết quả xuất khẩu trong một năm từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái đến ngày 30 tháng 6 năm nay. Hiệp hội cho biết tính đến năm 2022, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận giải là 1700 công ty.

 

Hiệp hội đã đồng ý cung cấp danh sách các doanh nghiệp nhận giải thưởng "TOP xuất khẩu" và "Thương mại tỏa sáng Hàn Quốc" cho Cục Thuế Quốc gia, và cung cấp hỗ trợ thuế vụ như gia hạn thời hạn nộp, trả tiền hoàn trả sớm và loại bỏ điều tra thuế định kỳ. 

 

Các đối tượng hỗ trợ thanh toán thuế phát triển tương lai của Cục thuế Quốc gia là 'Doanh nghiệp phát triển đổi mới(startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ tạo việc làm...) và các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ ( doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hàng đầu thế giới KOTRA...).

 

Đặc biệt đối với các doanh nghiệp được giải 'TOP xuất khẩu' vào năm trước sẽ được xem xét các khó khăn ngành xuất khẩu gần đây, và sẽ được nhận ưu đãi hỗ trợ thanh toán thuế của Cục thuế Quốc gia bắt đầu từ năm nay . Doanh nghiệp đạt giải 'TOP xuất khẩu' được tuyển chọn vào cuối năm hàng năm, nhận được ưu đãi thanh toán thuế trong 1 năm. Tuy nhiên, đối với trường hợp doanh nghiệp nhận giải vào năm 2022 thì sẽ được áp dụng ưu đãi bắt đầu từ nửa cuối năm nay.


Chung Man Ki- Phó chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc, nói: "Quyết định hỗ trợ thanh toán thuế của Cục Thuế Quốc gia dự kiến sẽ là một động lực lớn để giải quyết áp lực tài chính và đảm bảo thanh khoản của các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ gặp khó khăn do lãi suất cao và thu hẹp xuất khẩu. Hiệp hội Thương mại sẽ tiếp tục theo dõi và tìm hiểu các khó khăn tài chính của các doanh nghiệp xuất khẩu".

 

Park Jin Sook

Dịch: Nguyễn Thị Trang