Nonghyup khai trương 'Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông sản tích hợp'

02/06/2023 14:19Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
Chủ tịch Hiệp hội Nông nghiệp Trung ương cho viết vào ngày 1 họ đã tổ chức lễ khai trương ‘Phòng tổng hợp R&D thực phẩm nông nghiệp’ thành phố Suwon tỉnh Gyeonggi.Buổi lễ có sự tham gia của Chủ tịch Hội trung ương Nonghyup Lee Sung Hee, Giám đốc điều hành kinh tế Nonghyup Wo Sung Tae, Giám đốc các công ty con.

Nonghyup thúc đẩy tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao lấy nguyên liệu từ nông sản, chăn nuôi như hỗn hợp nông sản và chăn nuôi; thực phẩm chức năng phức hợp; thực phẩm thân thiện với người cao tuổi; thực phẩm chế biến từ gạo như là cơm chế biến sẵn, snack; thực phẩm tiện lợi gia đình như salad, sữa ong chúa thông qua nghiên cứu công đồng sử dụng ‘Phòng tổng hợp R&D thực phẩm’.

Hơn nữa, nhằm mở rộng phát triển sản phẩm mới sử dụng từ sản phẩm nông nghiệp ở khu vực, công ty đã có kế hoạch sau khi nhận được sự tín nhiệm phát triển sản phẩm Nonghyup khu vực, sẽ cung cấp các dịch vụ đào tạo sản phẩm ưu việt như khảo sát thị trường, hỗ trợ phát triển, sáng tạo content.

Chủ tịch Lee Sung Hee đã nói “ chúng tôi sẽ đi đầu trong việc phát triển nông nghiệp cao cấp sử dụng nông sản của chúng tôi để tối đa hóa sức mạnh hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm và tăng cường cạnh tranh thương hiệu”

Tiếp đó, ông còn nói thêm “sẽ hỗ trợ một cách tích cực việc xây dựng quy trình văn phòng tích hợp dựa trên sự giao tiếp và trao đổi để ‘Phòng tổng hợp R&D thực phẩm’ có thể trở thành trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp”. 

Jo Sang Eun
Dịch: Nguyễn Thị Trang