Ngân hàng Shinhan tổ chức "Lễ ra mắt Đại sứ quảng bá Ngân hàng Shinhan kỳ thứ 39"

29/08/2023 12:06Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Ngân hàng Shinhan

Ngày 29, Ngân hàng Shinhan cho biết, ngày hôm qua (ngày 28) đã tổ chức " Lễ ra mắt Đại sứ quảng bá Ngân hàng Shinhan kỳ thứ 39" tại giảng đường lớn tầng 20 của Trụ sở chính ở Jung-gu, Seoul.

Ngân hàng Shinhan đã tuyển tổng 100 sinh viên thông qua quá trình tuyển chọn kỳ thứ 39, được tiến hành từ đầu tháng 7 vừa qua. Kỳ thứ 39 này dự định sẽ tiến hành các hoạt động đa dạng để truyền bá tên tuổi của Ngân hàng Shinhan. Hoạt động diễn ra đến hết tháng 12 sắp tới. " Đại sứ quảng bá" ra đời từ 9/2004, cho đến nay đã đào tạo được khoảng 3500 sinh viên. 


Ngay sau khi buổi lễ ra mắt kết thúc, Đại sứ quảng bá kỳ thứ 39 sẽ được đảm nhiệm vai trò đại sứ quảng bá tại "Blue Campus" Viện Nghiên cứu Ngân hàng Shinhan, tọa lạc Yongin-si, Gyeonggi. Và được đào tạo thông qua các ví dụ kinh doanh ESG (môi trường, xã hội, cơ cấu quản trị).


Trong tương lai, những sinh viên này sẽ tham gia các chương trình tương tác, và dự định sẽ tạo ra chỉ số mới cho các hoạt động quảng bá.


Người phụ trách Ngân hàng Shinhan đã nói: " Đại sứ quảng bá được vận hành không chỉ có ý nghĩa là một hoạt động đối ngoại, mà còn có vai trò trong việc quảng bá giá trị ấm áp của riêng Shinhan cùng với người dân và xã hội" " Cùng với đó, thông qua mạng lưới đại sứ quảng bá của các tầng lớp xã hội, Ngân hàng Shinhan sẽ đóng vai trò trong việc nâng cao giá trị xã hội, và chuẩn bị bước đệm để những thanh niên nhân tài bước vào vào xã hội".


Jung Geum-min