IKEA cùng với Thành phố Seoul hợp tác mở rộng vận chuyển thân thiện với môi trường

13/10/2023 10:26Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/IKEA

IKEA Hàn Quốc cho biết vào ngày 13 đã cùng với Thành phố Seoul ký "hiệp ước công việc vận chuyển thân thiện với môi trường" tại Sở thành phố Seoul.

Theo hiệp ước, IKEA Hàn Quốc dự định mục tiêu cho đến năm 2025 sẽ tạo " Zero 0" lượng rác thải carbon dioxide phát sinh trong quá trình vận chuyển đồ vật và chuyển đổi 100% xe vận chuyển thành xe điện không gây ô nhiễm môi trường. Để làm được điều này, công ty sẽ chỉ định việc sử dụng xe điện không gây ô nhiễm môi trường làm điều kiện cần thiết và tuyển chọn công ty cùng hợp tác vận chuyển đồ vật trong khu vực Seoul , thúc đẩy nghiên cứu phát triển để giảm tiêu thụ năng lượng trong quá trình vận chuyển như tối ưu hóa các điểm cơ sở hạ tầng, lộ trình vận chuyển. Thành phố Seoul mở rộng cở sở nạp điện để có lợi trong việc tiếp cận xe điện, tìm kiếm các điều khoản cải thiện chế độ để nâng cấp xe điện, hỗ trợ thành lập hệ sinh thái vận chuyển thân thiện với môi trường.


Người phụ trách IKEA Hàn Quốc giải thích rằng trong tương lai công ty sẽ cùng với những bên liên quan nỗ lực chia sẻ mục tiêu bền vững như giảm năng lượng và tuần hoàn tài nguyên, với tư cách là một công ty thân thiện với con người và trái đất.


Oh Se-eun