Ngân hàng Nonghyup NH ký kết hiệp ước liên quan đến dịch vụ giáo dục.

19/10/2023 16:21Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Ngân hàng Nonghyup NH

Ngân hàng Nonghyup NH cho biết đã cùng với công ty Jinhak và EDUM ký thỏa thuận hợp tác mang tính chiến lược liên quan đến dịch vụ giáo dục, nhằm mở rộng dịch vụ tài chính sinh hoạt và tìm kiếm dự án mới.

Thông qua hiệp ước lần này, Ngân hàng Nonghyup NH đã quyết định sẽ cùng với Công ty Jinhak tổ chức buổi giới thiệu nhập học. Trong tương lai, EDUM dự định sẽ cùng với Ngân hàng Nonghyup tăng cường hợp tác liên quan đến dịch vụ giáo dục bằng cách cung cấp thông tin học tập và nhập học của Edum cho NH All One Bank.


Phó Giám đốc Bộ phận Tài chính cá nhân của Ngân hàng Nonghyup Lee Hyun-Ae nói rằng: " Sẽ nỗ lực để dịch vụ giáo dục của NH All One Bank trở thành dịch vụ có thể giúp ích cho khách hàng trẻ có động lực phát triển trong tương lai" " Ngân hàng cũng sẽ cố gắng hết sức để hiệp ước lần này phát triển thành dịch vụ tài chính sinh hoạt đa dạng vì lợi ích của khách hàng".


Jung Min-geum