Cục Quản lý Dịch bệnh nhấn mạnh người dân cần nhận thức tính quan trọng của việc phòng chống lây nhiễm

19/10/2023 17:40Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/ Cục Quản lý Dịch bệnh

Cục trưởng Cục Quản lý Dịch bệnh Ji Young-mi đã tham dự diễn đàn hàng tuần về quản lý phòng chống lây nhiễm liên quan đến y tế vào ngày 19 và nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc ngăn ngừa lây nhiễm và thực hiện phòng ngừa lây nhiễm cho các nhân viên y tế.

Cục trưởng Ji đã tham dự diễn đàn được tổ chức tại The White Veil ở Seochu-gu, Seoul, phát biểu khai mạc và trao giải cho hai cơ quan xuất sắc trong hoạt động phòng chống bệnh truyền nhiễm liên quan đến y tế vào năm 2022.


Để hình thành "văn hóa sử dụng cơ quan y tế an toàn để tránh lây nhiễm" thì vào tháng 7 vừa qua, Cục quản lý Dịch bệnh đã chỉ định tuần thứ 3 của tháng 10 hàng năm là "tuần quản lý phòng chống lây nhiễm liên quan đến y tế".


Trong diễn đàn lần này có sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý bệnh truyền nhiễm, tại đây đã tiến hành thảo luận hội ý đối với nhiệm vụ theo từng chủ đề giữa Chính phủ, chính quyền địa phương và người dân nhằm tăng cường quản lý bệnh truyền nhiễm và phát biểu về "phương hướng quản lý bệnh truyền nhiễm liên quan đến y tế sau covid 19".


Cục Quản lý Dịch bệnh có kế hoạch sẽ thu thập ý kiến của các chuyên gia được đưa ra trong quá trình hội ý, từ đó sẽ xem xét để phản ánh chính sách quản lý lây nhiễm liên quan đến y tế trong tương lai.


Cục trưởng Ji cho biết: " Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng và vận hành tuần lễ quản lý phòng chống lây nhiễm liên quan đến y tế để thúc đẩy vị trí của nó như một sự kiện mà các cơ quan y tế trên toàn quốc và tất cả người dân đều có thể tham gia".


Ji Hwan-hyuk