Điện lực KPS chuẩn bị cầu nối để tiến vào thị trường bảo dưỡng trang thiết bị điện lực ở Việt Nam

25/10/2023 15:37Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Điện lực KPS

Công ty điện lực KPS Hàn Quốc xây dựng mối quan hệ hợp tác với doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, đồng thời chuẩn bị cầu nối để thâm nhập vào thị trường trang thiết bị điện lực tại địa phương.

Ngày 25, Điện lực KPS cho biết đã cùng với Công ty TNHH Kỹ thuật và Công nghệ EPS Việt Nam ký kết bản ghi nhớ "Biên bản ghi nhớ vì sự hợp tác kinh doanh, mở rộng dự án cải tạo phát triển Việt Nam", tại trụ sở thuộc Naju, Cheonnam.


EPS là công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVNGENCO-3), là công ty chuyên sửa chữa và bảo dưỡng các nhà mát thuộc Tổng cục Điện lực Việt Nam. Với thỏa thuận lần này, Điện lực KPS có kế hoạch sẽ cùng với EPS hợp tác phát triển trang thiết bị điện cho các nhà máy điện tư nhân cũng như cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho hoạt động và bảo trì nhà máy.


Công ty Điện lực KPS Hàn Quốc kỳ vọng rằng thông qua thỏa thuận này sẽ mở rộng cơ hội thâm nhập thị trường trang thiết bị điện lực tại Việt Nam, nơi có thị trường triển vọng. Trong tương lai, công ty có kế hoạch sẽ xúc tiến các dự án đa dạng trên nền tảng tăng tưởng chung của cả hai công ty, thông qua dự án giáo dục nhân viên bảo trì máy móc và hỗ trợ nhân lực kỹ thuật tiên tiến.


Lee Seo-yeon