IBK tiến hành tuyển dụng công khai nhân viên mới năm 2023

27/10/2023 15:41Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Chứng khoán Đầu tư IBK (Giám đốc đại diện Seo Jung-hak) cho biết đã tiến hành tuyển dụng công khai nhân viên mới năm 2023. Lĩnh vực tuyển dụng bao gồm kinh doanh ở trụ sở chính, bộ phận vận hành ở trụ sở chính, kỹ thuật số (DT), bộ phận kinh doanh ở chi nhánh (PB), bộ phận hỗ trợ ở chi nhánh (PBA).

Lần tuyển dụng này gồm vòng hồ sơ và phòng thi viết, kiểm tra nhân cách qua online, phỏng vấn vòng 1, vòng 2. Để nâng cao tính minh bạch và công bằng, công ty dự định sẽ tiến hành bằng cách thức không công khai học lực, tên tuôi, giới tính...

Có thể đăng ký thông qua trang chủ Jobkorea, cho đến ngày 6 tháng 11 sắp tới.


Nhân viên mới sẽ được đào tạo trong 6 tuần sau đó được phân bổ đến từng bộ phận. Chứng khoán Đầu tư IBK có kế hoạch hỗ trợ nhân viên mới học hỏi và thích nghi nhanh chóng với tổ chức, thông qua đào tạo và tư vấn có hệ thống ngay cả sau khi được phân bổ vào bộ phận mới.


Người phụ trách Chứng khoán Đầu tư IBK chuyển lời rằng: " Chúng tôi tiến hành tuyển dụng nhân viên mới để đóng góp một chút vào việc tạo công ăn việc làm trong thời điểm nạn thất nghiệp nghiêm trọng, và đảm bảo động lực tăng trưởng của xã hội trong tương lai" " Mong rằng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm và đăng ký của các nhân tài mong muốn được đồng hành và phát triển cùng Chứng khoán Đầu tư IBK".


Có thể tham khảo nội dung chi tiết như đợt tuyển dụng, điều kiện ưu tiên tại trang web của Chứng khoán Đầu tư IBK.


Kim Dong-min