Công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc ra mắt "Big Data Flatform" cung cấp giải pháp giao dịch thương mại

14/11/2023 18:10Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc

Công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc cho biết họ đã ra mắt "Big Data Flatform bảo hiểm thương mại", một dịch vụ tích hợp thông minh kết hợp bí quyết xuất khẩu được tích lũy trong 30 năm qua cùng với công nghệ Big data.

Nền tảng này là nền tảng hỗ trợ xuất khẩu kỹ thuật số, nhằm hỗ trợ các quyết định đa dạng cần thiết cho xuất khẩu, sau khi đã xử lý và phân tích thông tin thu thập được từ cơ quan bên ngoài về thông tin của 4,8 triệu đường dây giao dịch nước ngoài và 30.000 khách hàng sử dụng bảo hiểm thương mại mà Công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc đang sở hữu.


Các chức năng tiêu biểu bao gồm △Chỉ số rủi ro giao dịch đối ngoại (chỉ số rủi ro) △Hướng dẫn bảo hiểm thương mại phù hợp △Dịch vụ kiểm tra đường dây rủi ro. Đặc biệt, nó được thiết kế để có thể cung cấp giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp xuất khẩu bằng cách sử dụng công nghệ kỹ thuật số mới nhất, như trí tuệ nhân tạo và big data.


Phía Công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc mong rằng với sự ra mắt của nền tảng trên sẽ giúp ích cho những doanh nghiệp đang thiếu cơ sở thông tin và kinh nghiệm xuất khẩu có thể nâng cao tính tiếp cận thông tin cần thiết trong xuất khẩu, từ đó quản lý một cách hiệu quả các rủi ro đi kèm trong giao dịch đối ngoại.


Giám đốc Công ty Bảo hiểm Thương mại Hàn Quốc Lee In-hoo chuyển lời rằng: "Tôi tin rằng Big Data Flatform bảo hiểm thương mại sẽ trở thành tay nắm giải quyết môi trường xuất khẩu đầy khó khăn thông qua việc giải phóng dữ liệu quan trọng mà công ty đang sở hữu, đem đến những cái nhìn thấu suốt hữu ích cho các doanh nghiệp xuất khẩu của chúng ta" "Trong tương lai, chúng tôi đang xem xét việc liên kết dữ liệu bảo hiểm thương mại với thông tin đối ngoại, và đang chuẩn bị nhiều dịch vụ đa dạng có thể giúp ích một cách thiết thực cho các doanh nghiệp xuất khẩu".


Jung Ye-rim