Công nhận bổ sung 694 nạn nhân lừa đảo cọc nhà Jeonse, tổng 8248 nạn nhân

16/11/2023 09:49Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhapnews

Công nhận bổ sung thêm 694 nạn nhân có thể nhận được hỗ trợ theo Luật đặc biệt hỗ trợ nạn nhân của nạn lừa đảo tiền cọc nhà Jeonse.

Bộ Giao thông vận tải và Đất đai cho biết, trong cuộc họp toàn thể lần thứ 13 của "Uỷ ban hỗ trợ thiệt hại lừa đảo Jeonse" được tổ chức vào ngày 15 vừa qua đã thẩm định 895 trường hợp, biểu quyết tổng 694 trường hợp là nạn nhân của nạn lừa đảo Jeonse. 71 trường hợp có thể được hoàn trả toàn bộ lại tiền cọc như đăng lý bảo hiểm bảo lãnh hoặc tiền hoàn trả ưu tiên hàng đầu không thuộc đối tượng được áp dụng điều kiện. 98 trường hợp không được thông qua do không đáp ứng đủ điều kiện.


Trong số 895 trường hợp được đề xuất, có tổng cộng 63 trường hợp đăng ký khiếu nại. Trong đó, 31 trường hợp được xác nhận bổ sung đáp ứng điều kiện trở thành nạn nhân, và được tái quyết định là nạn nhân của lừa đảo tiền cọc Jeonse


Có tổng 8248 trường hợp được Uỷ ban biểu quyết là nạn nhân của lừa đảo, tổng 733 trường hợp đượcyêu cầu hợp tác về việc hoãn bán đấu giá khẩn cấp được thông qua. Đối với trường hợp những người thuê nhà được quyết định là nạn nhân lừa đảo Jeonse hoặc nhận được thông báo không công nhận cần tái thẩm định lại do các lý do như điều kiện thay đổi hoặc cần được xác định thêm thì có thể nhận được cứu trơ thông qua thủ tục khiếu nại.


Những người thuê nhà đang gặp khó khăn do bị lừa đảo Jeonse có thể đăng ký quyết định là nạn nhân tại tỉnh, thành phố nơi sinh sống. Những người được quyết định là nạn nhân sau khi được ủy ban biểu quyết có thể nhận được sự hướng dẫn tỉ mỉ về chính sách hỗ trợ thông qua chính quyền xã địa phương hoặc Trung tâm hỗ trợ nạn nhân lừa đảo của Công ty bảo chứng đô thị nhà ở (HUG).


Jeon Won-joon