Công ty Chứng khoán KB thực hiện dự án cống hiến xã hội để cải thiện môi trường trung tâm phúc lợi trẻ em

16/11/2023 13:01Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Công ty Chứng khoán KB

Công ty Chứng khoán KB cho biết, ngày 15 vừa qua đã tiến hành lễ hoàn thành "Lớp học cầu vồng" tại Trung tâm phúc lợi trẻ em Saedeulwon thuộc quận Dongne, Busan.

Dự án lớp học cầu vồng được tiến hành cùng với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em. Sau khi đã trải qua các quy trình tuyển chọn công bằng như thẩm định tài liệu, thẩm định hiện trường chuyên môn...vv đã chọn Trung tâm phúc lợi trẻ em Saedeulwon Busan làm địa điểm cho dự án.


Sau đó, đã tiến hành dự án cải thiện môi trường thiết bị cũ và xây dựng môi trường sinh hoạt an toàn sau 2 lần thực hiện chương trình đào tạo nâng cao quyền trẻ em và bài giảng đặc biệt về hiệp ước quyền trẻ em UN có sự tham gia của trẻ em để xem xét trong khía cạnh giáo dục tại cơ sở.


Cơ sở Saedeulwon được xây dựng vào năm 1945, vận hành gần 80 năm nên đang trong tình trạng cần phải xem xét về các vấn đề an toàn cũng như môi trường vui chơi của trẻ em. Do đó, Công ty Chứng khoán KB đã tiến hành cải thiện môi trường giáo dục trong và ngoài cơ sở đồng thời sửa chữa lại toàn bộ cơ sở, như lắp đặt thiết bị chống thấm nước cho cơ sở, lắp đặt phòng chắn gió, sơn tường bên ngoài.


Đặc biệt, để tạo dựng một môi trường trung tâm phúc lợi trẻ em có khả năng duy trì lâu dài, "Lớp học cầu vồng" của Saedeulwon đã tích cực lắng nghe ý kiến của trẻ em và người đứng đầu trung tâm, tiến hành tu sửa lại, trong tương lai sẽ tiếp tục quản lý lâu dài thông qua việc theo dõi thường xuyên.


Giám đốc Đại diện Công ty Chứng khoán KB Kim Sung-hyun, Park Jung-rim cho biết: "Việc phát triển thế hệ tương lai thông qua giáo dục chính là giá trị trọng tâm mà Chứng khoán KB mưu cầu trong tương lai" " Để cải thiện môi trường giáo dục của trẻ em và vị thành niên, chúng tôi sẽ nỗ lực để trở thành doanh nghiệp thực hiện hóa quản lý EFG thông qua các dự án cống hiến xã hội đa dạng, bằng cách mở rộng và tiếp tục dự án lớp học cầu vồng trong tương lai".


Son Gang-hoon