Hiệp hội Trung ương doanh nghiệp vừa và nhỏ tìm kiếm chiến lược kích hoạt hóa hợp tác xã

17/11/2023 14:10Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Hiệp hội Trung ương doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hiệp hội trung ương doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết đã tổ chức "Hội thảo tăng cường năng lực cho các cán bộ nghiệp vụ của Liên hiệp hội và Liên đoàn toàn quốc năm 2023" tại khách sạn Interbulgo thuộc Wonju, Gangwon từ ngày 16 đến ngày 17.

Buổi hội thảo được chuẩn bị để nâng cao hiểu biết nghiệp vụ hợp tác xã, nâng cao giao lưu thông tin giữa các ngành nghề, tìm kiếm phươn hướng phát triển hợp tác xã, cùng với sự tham dự của hơn 60 nhân viên thuộc Hội trung ương doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhân viên nghiệp vụ của Liên đoàn toàn quốc, Liêp hiệp hội.


Buổi hội thảo bàn về các vấn đề như △Tiến độ và nội dung xúc tiến cải thiện chế độ hợp tác xã △Hiện trạng và nhiệm vụ kích hoạt hóa dự án chung của hợp tác xã △Nguyên nhân phát triển của hợp tác xã và các ví dụ xuất sắc về dự án chung trong và ngoài nước. Cựu chủ tịch Hiệp hội Hợp tác xã Hàn Quốc Jang Seung-kwon đã nghiên cứu phương án thực hiện thực tế dựa trên kinh nghiệm của hợp tác xã như kích hoạt hóa dự án chung, kích hoạt sự tham gia và mở rộng của , phương án huy động vốn hợp tác-chế độ đầu tư ưu tiên, cải thiện tư vấn, giáo dục dành cho đối tượng hợp tác xã.


Ngoài ra, còn tiến hành nhiều chương trình đa dạng nhằm tăng cường năng lực của các nhân viên nghiệp vụ hợp tác xã như quản lý giao tiếp, cách sử dụng GPT, tăng cường giao lưu chia sẻ kinh nghiệp làm việc hợp tác giữa các nhân viên nghiệp vụ.


Giám đốc trưởng hợp tác xã của Hiệp hội trung ương doanh nghiệp vừa và nhỏ Jo Jin-hyung đã nói: "Mong rằng trong tương lai những nhân viên nghiệp vụ sẽ tham gia nhiều chương trình giáo dục, tích cực đảm nhận vai trò để kích hoạt hóa hợp tác xã".


Oh Se-eun