Hiệp hội các nhà định giá -Trường Đại học Jeonbuk ký thỏa thuận hợp tác nuôi dưỡng nhân lực chuyên môn định giá

20/11/2023 11:26Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Hiệp hội các nhà định giá

Vào 4 giờ 30 phút chiều ngày 17, Hiệp hội các nhà định giá Hàn Quốc đã cùng với Trường Đại học Jeonbuk ký thỏa thuận hợp tác nhằm nuôi dưỡng nhân tài chuyên gia định giá tại văn phòng hiệu trưởng Trường Đại học Jeonbuk.

Thỏa thuận hợp tác lần này được chuẩn bị nhằm nuôi dưỡng nhân tài chuyên gia toàn cầu, kích hoạt hóa dự án định giá dựa trên nền tảng hợp tác giữa trường học và doanh nghiệp trong lĩnh lực đánh giá cảm xúc.


Thông qua việc △ vận hành, mở chuyên ngành (hệ đại học) định giá △hỗ trợ, nuôi dưỡng nhân lực chuyên môn toàn cầu △hỗ trợ, vận hành chương trình toàn cầu định giáHai cơ quan đã quyết định tích cực hợp tác với nhau trong việc tạo ra một nền móng mới trong việc phát triển ngành định giá.


Chủ tịch Hiệp hội các nhà định giá Yang Gil-soo đã nói: " Nhân cơ hội hợp tác lần này, chúng tôi sẽ nuôi dưỡng những nhân tài mang tích tích hợp mà xã hội cần thiết" "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để sự nỗ lực của cả hai cơ quan sẽ được tiếp nối bằng cách đảm bảo động lực tăng trưởng của ngành công nghiệp định giá, tăng cường tính cạnh tranh cũng như phát triển kinh tế quốc gia".


Lee Chul-joon