Công tố viên tịch biên tài sản 700 triệu won từ vụ án 'biển thủ 138,7 tỷ won của Ngân hàng Kyongnam'

21/11/2023 09:44Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhapnews

Trong quá trình điều tra về tài sản ẩn dấu của bị cáo trưởng phòng Ban Đầu tư Tài chính, Công tố viên đang điều tra về cáo buộc biển thủ 138,7 tỷ won của Ngân hàng BNK đã xác nhận được tình hình rằng có 550 nghìn đô la đã được chuyển qua nước ngoài nên đã đóng băng tài khoản.

Ngày 20, Ban thu hồi lợi nhuận tội phạm thuộc Cơ quan Công tố địa phương trung tâm Seoul cho biết, đã xác nhận được sự thật bị cáo liên quan đến vụ án biển thủ số tiền 138,7 tỷ won của Ngân hàng BNK Kongnam bị khởi tố vào tháng 9 đã lên kế hoạch di dân đến Mỹ, và chuyển số tiền 55 triệu đô la mỹ dưới dạng tiền di dân đầu tư, nên đã nhận được quyết định tịch biên tài sản từ tòa án với nội dung đóng băng số tiền trên, bắt đầu từ ngày 16. 


Người phụ trách Cơ quan Công tố chuyển lời rằng: "Đối với số tiền bị tịch biên, dự định sẽ nhận hoàn trả thu hồi từ phía Mỹ thông qua hợp tác tư pháp hình sự" "Trong tương lai, chúng tôi dự định sẽ cố hết sức tìm kiếm tài sản ẩn dấu đến cùng, bao gồm cả tài sản được chuyển qua nước ngoài, để lợi ích từ việc phạm tội không rơi vào kẻ phạm tội".


Lee nhận cáo buộc từ năm 2016 đến tháng 7 năm ngoái đã lấy số tiền project financing bất động sản 69,9 tỷ won ngụy tạo tài liệu 'đơn đề nghị vay vốn thêm' sau đó chuyển số tiền 68,8 tỷ won sang tài khoản dưới dang nghĩa người nhà và công ty paper.


Trước đó, Lee đã thừa nhận cáo buộc biển thủ tại buổi chuẩn bị xét xử đợt 1 được mở vào ngày 26 tháng trước.


Park Se-young