Giảm thuế quan đối với 76 mặt hàng vào năm sau nhằm giảm áp lực vật giá, tăng cường tính cạnh tranh

22/11/2023 10:50Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhapnews

Chính phủ áp dụng thuế quan thấp đối với 76 mặt hàng nhằm giảm gánh nặng vật giá và tăng cường cạnh tranh ngành công nghiệp. Bộ Kế Hoạch và Tài chính cho biết trước về luật pháp 'kế hoạch thuế quan linh hoạt năm 2024' cho đến ngày 29, sau khi trải qua các quy trình liên quan, dự định sẽ ban hành vào ngày 1 tháng 1 năm sau.

Thuế quan linh hoạt điều chỉnh tỷ lệ thuế một cách linh hoạt trong phạm vi pháp luật quy định nhằm ổn định vật giá và bảo vệ ngành công nghiệp trong nước. Được chia thành phân bổ, điều chỉnh, tăng khối lượng tiếp cận thị trường (TRQ) , thuế quan khẩn cấp đặc biệt. Trước hết, dự định 76 mặt hàng sẽ được áp dụng thuế quan phân bổ.


Tài nguyên tăng cường ngành công nghiệp được hỗ trợ như △ nguyên liệu thô cho sự phát triển mới như tấm kính thạch anh (ngành bán dẫn) △ nguyên liệu ngành công nghiệp chủ lực như mác nhôm (ngành xe ô tô), thỏi niken (thép) các mặt hàng công nghiệp thiết yếu thuốc nhuộm phân tán (ngành sợi), ngô dành cho thực phẩm chăn nuôi (thức ăn chăn nuôi).


Để ổn đinh vật giá thì thuế quan phân chia được áp dụng trong nguyên liệu phát triển ngành công nghiệp như △các nguyên liệu thức phẩm, thực phẩm bao gồm tinh bột khoai tây, đường, lạc, thịt gà, các sản phẩm được gia công từ trứng △các nguyên liệu phát triển ngành công nghiệp như LNG, LPG. Tuy nhiên, đối với các mặt hàng xăng dầu, Chính phủ có phương châm sẽ chỉ quyết định về quy mô hỗ trợ trong nửa đầu năm sau, kiểm tra xem có cần gia hạn việc hỗ trợ không trong nửa cuối năm.


13 mặt hàng được áp dụng thuế quan điều chỉnh có cùng mức tiêu chuẩn với năm nay. Thuế quan điều chỉnh là chế độ tăng tỷ lệ thuế cơ bản lên 100% point trong trường hợp thị trường trong nước có nguy cơ bị xáo trộn hoặc nền tảng công nghiệp sụp đổ do nhập khẩu hàng hóa tăng lên. Với việc tăng TRQ cho phép thuế quan tỷ lệ thấp chỉ với một lượng nhất định, hỗ trợ 13 mặt hàng bao gồm mè và đậu hũ, dự kiến quy mô tăng sẽ tăng ít nhiều so với năm nay. Ngoài ra, thuế khẩn cấp đặc biệt nông lâm sản cũng được vận hành đối với những mặt hàng đồng nhất với năm nay. Tuy nhiên, đối với khối lượng ngũ cốc sẽ điều chỉnh từ 464,222 tấn lên 654,995 tấn.


Lee Ji-hoon