Chứng khoán Đầu tư NH thực hiện hoạt động tình nguyện tháo rời đồ chơi

23/11/2023 16:44Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Chứng khoán Đầu tư NH

Chứng khoán Đầu tư NH cho biết đã cùng với Pháp nhân đoàn thể TRU thực hiện hoạt động tình nguyện tháo rời đồ chơi để giải quyết vấn đề nhựa với mục đích cùng tham gia vào hoạt động tái chế tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

80 nhân viên của Công ty Chứng khoán Đầu tư NH đã tiến hành công việc tháo rời đồ chơi tổng 120㎏ trong 2 ngày, bắt đầu từ ngày 17, mang đến hiệu quả giảm được 360㎏ khí carbon. Điều này tương đương với hiệu quả trồng 39 cây thông 30 tuổi. Việc tháo rời đồ chơi là để thu gôm những mảnh vụn nhựa và tái sử dụng chúng thông qua việc tháo rời những đồ chơi bỏ đi. Những đồ chơi bỏ đi phần lớn là bị thiêu hủy hoặc chôn lấp, nếu bị đốt đi sẽ gây ra ô nhiễm môi trường. Nếu chôn lấp thì phải mất 500 năm để phân hủy, vì thế hoạt động tháo rời là việc làm cần thiết để sử dụng đồ chơi.


Pháp nhân đoàn thể TRU đang cùng tham gia vào hoạt động môi trường tái sử dụng đồ chơi bỏ đi thành đồ chơi mới. Hoạt động tình nguyện lần này được tiến hành cùng với bài giảng bảo vệ môi trường và tính nguy hiểm của nhựa siêu nhỏ.


Giám đốc Ban xúc tiến ESG của Công ty Chứng khoán Đầu tư NH Choi Hong-suk cho biết: "Hoạt động tình nguyện lần này đã tuyển chọn thông qua việc đăng ký tham gia tự nguyện của các nhân viên trong công ty, vì có nhiều nhân viên muốn tham gia so với dự tính ban đầu là tuyển 30 người nên đã trong vòng 1 ngày đã phải bổ sung thêm. Phản ứng của các nhân viên tham gia cũng rất tốt". Tiếp đó, người này còn nói thêm "Trong năm sau, chúng tôi sẽ cùng với Pháp nhân đoàn thể TRU tổ chức các hoạt động tình nguyện có thể tái sử dụng và giảm bớt lượng rác thải nhựa", "Trong tương lai, chúng tôi sẽ hỗ trợ để các nhân viên của Công ty Chứng khoán Đầu tư NH có thể tiếp tục tham gia vì bảo vệ môi trường".


Son Gang-hoon