Kakaopay cùng với Ngân hàng Shinhan đột phá tiếp nhận 10.000 'tiết kiệm tiêu dùng càng sử dụng càng tích góp'

27/11/2023 15:20Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Kakaopay

Kakaopay cho biết sẽ cùng với Ngân hàng Shinhan ra mắt gói sản phẩm 'tiết kiệm hợp tác đầu tiên' vào nửa tháng sau. 

Tiết kiệm tiêu dùng càng sử dụng càng tích góp này là sản phẩm được lên kế hoạch nhằm hình thành thói quen tiết kiệm và thói quen tiêu dùng lành mạnh cho người sử dụng. Trong vòng 5 ngày đã có 10.000 người dùng tham gia vào sự kiện đăng ký thông báo trước được tiến hành trước thềm ra mắt, dự đoán cho một sự khởi đầu thành công trước khi dịch vụ chính thức được vận hành.


Đặc điểm lớn nhất của 'tiết kiệm tiêu dùng càng sử dụng càng tích góp' chính là mỗi khi người sử dụng thanh toán bằng kakaopay thì số tiền tương ứng với tỷ lệ nhất định mà người sử dụng thiết lập sẽ được tích vào trong tài khoản tiết kiệm. Người sử dụng có thể cài đặt số tiền thanh toán từ 10%~200%, và tích tiền vào tài khoản tiết kiệm một cách tự động. Là hình thức mà nếu người tiêu dùng cài đặt tỷ lệ tích lũy là 30% và thanh toán 10,000 won thông qua kakaopay, thì 3000 won trong số tiền nộp trả trước có trong Kakaopay sẽ được tích lũy vào trong khoản 'tiết kiệm tiêu dùng càng sử dụng càng tích góp'. Đối với những ngày không thanh toán cũng có thể tiết kiệm một khoản tiền cố định bằng với số tiền khách hàng mong muốn.


Tiết kiệm tiêu dùng càng sử dụng càng tích góp là gói sản phẩm có kỳ hạn 6 tháng, và được chi trả lãi suất tối đa 4,5%/năm. Có thể tiết kiêm với hạn mức tối đa 10.000 won/ngày và tối đa 50.000 won/tháng, và chỉ cung cấp dịch vụ này giới hạn cho 20.000 tài khoản. Kakaopay cùng với Ngân hàng Shinhan mong rằng thông qua 'tiết kiệm tiêu dùng càng sử dụng càng tích góp' người sử dụng có thể kiểm tra được thói quen tiêu dùng của chính bản thân, đồng thời tạo nên thói quen tiết kiệm lành mạnh.


Kakaopay đã nói: "Thông qua sự hợp tác khăng khít với Ngân hàng Shinhan, đã phát triển ra gói sản phẩm tiết kiệm liên kết tiêu dùng và tiết kiệm tích góp, đang nhận được sự hướng ứng nhiệt tình của người sử dụng", "Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra những gói sản phẩm tài chính đa dạng để người sử dụng có thể hưởng ưu đãi một cách thiết thực".


Kim Min-joo