258 người được công nhận bổ sung là nạn nhân lừa đảo Jeonse

07/12/2023 10:02Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Phóng viên Lee Byung-hwa

258 nạn nhân được nhận hỗ trợ thông qua Luật đặc biệt hỗ trợ nạn nhân lừa đảo Jeonse đã được công nhận bổ sung.

Uỷ ban hỗ trợ nạn nhân lừa đảo Jeonse của Bộ Giao thông vận tải và Đất đai cho biết vào ngày 7 rằng, đã mở cuộc họp tòa thể lần thứ 15 và biểu quyết 258 trường hợp trong tổng số 317 trường hợp đăng ký quyết định là nạn nhân. Có 15 trường hợp không đủ điều kiện là nạn nhân theo Luật đặc biệt nên đã bị từ chối. Ngoài ra, 31 trường hợp có thể nhận hoàn trả toàn bộ số tiền cọc vì nhận được số tiền ưu tiên thanh toán trước, hoặc trường hợp đăng ký bảo hiểm bảo chứng hoàn trả Jeonse đã bị loại trừ khỏi đối tượng công nhận nạn nhân.


Trong 29 người nộp đơn đăng ký phản đối vì không được công nhận là nạn nhân trong đợt thẩm định trước đó, có 16 người được xác nhận sự thật đủ điều kiện là nạn nhân nên được công nhận là nạn nhân trong đợt này.


Do đó, trong 6 tháng kể từ sau khi ban hành Luật đặc biệt hỗ trợ nạn nhân lừa đảo Jeonse vào ngày 1 tháng 6 vừa qua thì có tổng cộng 9367 người được công nhận là nạn nhân lừa đảo Jeonse.


Trong số tổng đơn đăng ký có 82,7% được biểu quyết, và 8,3% (943 trường hợp) không được biểu quyết. 6,1% (689 trường hợp) không thuộc đối tượng được áp dụng. Có 746 trường hợp quyết định hoãn bán đấu giá trong trường hợp khẩn cấp.


Lee Cheol-hyun