Bộ Lao động và Việc làm thực hiện tập trung 'Kế hoạch giám sát bảo vệ người trẻ' cho đến tháng 1 năm sau

11/12/2023 17:52Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Bộ Lao động và Việc làm

Chính phủ thực hiện 'Lập kế hoạch giám sát, bảo vệ người trẻ' mang tính tập trung từ ngày này đến tháng 1 năm sau.

Ngày 11, Thứ trưởng Bộ Lao động và Việc làm Lee Sung-hee đã tổ chức 'Cuộc họp trưởng phòng giám sát lao động toàn quốc năm 2023' với sự tham dự của Trưởng phòng giám sát lao động của các cơ quan lao động địa phương trên toàn quốc tại Bộ Lao động và Việc làm Seoul và cho biết nội dung như trên.


Theo Bộ Lao động và Việc làm, việc lập kế hoạch và giám sát này sẽ tập trung vào các ngành mới có nhiều người trẻ làm việc, chẳng hạn như Công nghệ thông tin và Truyền thông. Dự định chọn khoảng 60 công ty và vận hành thành một 'trung tâm báo cáo ẩn danh' vào cuối năm nay dành cho những công nhân bị nợ lương khi làm việc nhưng không khai báo.


Trước đó, Bộ Lao động và Việc làm đã tăng cường nỗ lực thiết lập nhà nước pháp quyền trong năm nay, bao gồm phát hiện các khoản nợ lương tiềm ẩn và tăng cường tính minh bạch trong kế toán của công đoàn. Do đó, các cuộc điều tra bắt buộc bao gồm cả việc bắt giữ các chủ doanh nghiệp không trả lương đã tăng khoảng 32%, từ 741 trường hợp lên 979 trường hợp. Thời gian xử lý của Bộ Lao động và Việc làm cho thấy Bộ đã đạt được những kết quả rõ rệt trong việc ổn định quan hệ quản lý lao động trong lĩnh vực này, chẳng hạn như giảm số ngày làm việc bị mất và thời gian xảy ra tranh chấp quản lý lao động.


Thứ trưởng Lee yêu cầu những người tham gia cuộc họp ngày hôm đó rằng: "Xin hãy bảo vệ không chỉ những người trẻ mà cả những người thuộc phái yếu như phụ nữ và người nước ngoài-những người đang cần được bảo vệ một cách triệt để, để họ không bị quấy rối tình dục, phân biệt giới tính, bắt nạt nơi làm việc, không được trả lương".


Jo Sung-joon