Chính phủ sử dụng ngân sách 1,4 nghìn tỷ won cho dự án phòng tránh tai nạn trong năm sau

12/12/2023 15:18Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Thứ trưởng Bộ Lao động và Việc làm Lee Sung-hee (thứ 3 bên phải) đang nỗ lực kêu gọi việc phòng tránh tai nạn công nghiệp/ Bộ Lao động và Việc làm

Chính phủ sử dụng 1,45 nghìn tỷ won ngân sách cho dự án phòng tai nạn công nghiệp vào năm sau.

Trong cuộc họp cùng với các chủ doanh nghiệp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ dưới 50 người lao động do Công đoàn Xã hội tổ chức ở thành phố Siheung, Gyeonggi vào ngày 13, Thứ trưởng Bộ Lao động và Việc làm Lee Sung-hee cho biết như sau: "Chúng tôi dự định sẽ sử dụng lần lượt 322 tỷ won cho 'Dự án hỗ trợ đồng hành an toàn' nhằm hỗ trợ 40~50% chi phí cải tiến quy trình rủi ro, và 458,6 tỷ won cho các cơ sở phòng tránh tai nạn công nghiệp". Tiếp đó, ông còn nói thêm " Dự định sử dụng lần lượt 68,3 tỷ won cho việc tư vấn để thiết lập hệ thống quản lý an toàn y tế; 4,5 tỷ won vào việc chỉ đạo kỹ thuật được vận hành sau khi ủy thác cho Cơ quan phòng tránh tai nạn dân sự".


Chính phủ chủ động ngăn ngừa tai nạn lao động ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có thể thấy gần 60% số ca tử vong do tai nạn công nghiệp xảy ra tính đến tháng 9 năm nay là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong số 459 người có đến 267 người (58,2%) thiệt mạng do tai nạn bất ngờ.


Thứ trưởng Lee cho biết: "Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu năng lực đầu tư và khả năng quản lý an toàn để ngăn ngừa tai nạn công nghiệp so với các tập đoàn lớn hoặc công ty cỡ vừa". Ông cũng cam kết: "Sẽ tích cực hỗ trợ để đảm bảo cơ sở vật chất và thiết bị cần thiết để ngăn chặn tai nạn lao động và thiết lập hệ thống phòng ngừa kỷ luật tự giác".


Jo Sung-joon