Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc hỗ trợ cho cuộc tranh luận Quốc hội

18/12/2023 11:15Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Bộ Y tế và Phúc lợi

Bộ Y tế và Phúc lợi cho biết vào ngày 18 rằng đã chuẩn bị cho việc ra mắt "Đội tư vấn cải cách tương lai lương hưu Quốc gia (tên dự kiến)".

Đội tư vấn sẽ được thành lập vào tháng 1 năm sau như một biện pháp tiếp theo của Kế hoạch hoạt động toàn diện về lương hưu quốc gia lần thứ 5 được công bố vào tháng 10 năm nay. 


Nhóm tư vấn đóng vai trò xem xét các vấn đề thảo luận xã hội, bao gồm trong kế hoạch vận hành tổng hợp và đưa ra ý kiến tư vấn với khoảng 10 chuyên gia tài chính, thể chế, kinh tế vĩ mô có kinh nghiệm tham gia vào Uỷ ban ước tính tài chính lần thứ 5, Uỷ ban tư vấn lương thực Quốc hội.


Bộ Y tế và Phúc lợi có kế hoạch hỗ trợ tích cực cho các cuộc thỏa luận về cải cách lương hưu của Quốc hội, bao gồm cung cấp nguyên liệu cơ bản cần thiết cho cuộc tranh luận thông qua đội tư vấn.


"Đội công tác ước tính tài chính" bao gồm Viện nghiên cứu lương hưu quốc gia cũng sẽ vận hành vào tháng 1 năm sau và phản ánh ước tính dân số tương lai 2023 của Cục Thống kê Quốc gia trong triển vọng tài chính dài hạn.


Trưởng phòng Chính sách Bộ Y tế và Phúc lợi Jung Yoon-soon cho biết: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ để tích cực tiến hành quá trình công luận của Quốc hội bằng cách cụ thể hóa các vấn đề thảo luận xã hội theo từng vấn đề và cung cấp dữ liệu ước tính tài chính".


Yang Ga-hee