Sản phẩm cao su trẻ em, trẻ sơ sinh sản xuất tại Việt Nam, Trung Quốc thuộc đối tượng áp dụng lệnh kiểm tra

22/12/2023 14:00Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm

'Lệnh kiểm tra' sẽ được áp dụng từ ngày 22 đối với chất cao su dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhập khẩu từ 4 nhà sản xuất ở Trung Quốc và Việt Nam chỉ khi người nhập khẩu chứng minh được tính an toàn trước đó.

'Lệnh kiểm tra' là một hệ thống để lựa chọn thực phẩm nhập khẩu phát hiện chất độc hại hoặc phát sinh tính không phù hợp lặp đi lặp lại với điều 22 của Đạo luật Quản lý An toàn Thực phẩm nhập khẩu, và người nhập khẩu chỉ được nhập khẩu sau khi kiểm tra kỹ lưỡng tại cơ quan kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Thực phẩm và Dược phẩm chỉ định.


Chế độ lệnh kiểm tra thực phẩm nhập khẩu đã được thi hành từ năm 2012. Trong thời gian qua đã áp dụng lệnh kiểm đối với 26 mặt hàng từ 26 quốc gia, bao gồm cả hương liệu tự nhiên của Ấn Độ. Trong thời gian thi hành mệnh lệnh kiểm tra, 18 mặt hàng không có tiền sử không phù hợp đã được dỡ bỏ. Hiện tại, 18 mặt hàng bao gồm dầu hương vị Trung Quốc đã được chỉ định là đối tượng của lệnh kiểm tra và đang hoạt động.


Bộ Thực phẩm và Dược phẩm đã ban hành lệnh kiểm tra đối với nhuwnhx sản phẩm trẻ em, trẻ sơ sinh xuất xứ từ Việt Nam và Trung Quốc để tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn của người nhập khẩu và đảm bảo tính an toàn của các sản phẩm cao su dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, do những sản phẩm này luôn xảy ra tình trạng không phù hợp trong hạng mục kiểm tra.


Sau lệnh kiểm tra, người kinh doanh muốn nhập khẩu và bán thực phẩm nhập khẩu phải yêu cầu cơ quan kiểm tra và kiểm tra chuyên sau về thực phẩm được chỉ định bởi Cục trưởng Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm địa phương nộp kết quẩ (thành tích thử nghiệm) khi khai báo nhập khẩu. 

 

Ji Hwan-hyuk