Chỉ số giá tiêu dùng ở Hàn Quốc trong năm nay tăng 3,6%↑

29/12/2023 09:45Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhap

Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng năm nay đạt mức trung bình 3%, xu hướng vật giá cao vẫn đang có xu hướng tiếp tục. Chỉ số giá tiêu dùng tháng này đã tăng 3.2%. 

Theo 'Xu hướng vật giá tiêu dùng theo năm và tháng 12 năm 2023' do Cục thống kê công bố vào ngày 29, tỷ lệ tăng vật giá năm nay là 3,6% cao hơn một năm trước.


Tỷ lệ tăng vật giá theo năm dừng lại ở mức 0% trong 2 năm liên tiếp là 2019 (0.4%) và năm 2020 (0.5%), tuy nhiên sau đó lại tăng vọt vào năm 2021 (2,5%) năm 2022 (5,1%).


Chỉ số giá tiêu dùng CPI (chỉ số ngoại trừ thực phẩm và năng lượng) tăng 4.0% so với năm ngoái. Hoa quả tươi tăng mạnh (9.7%) khiến cho chỉ số thực phẩm tươi cũng tăng lên 6.8% so với các năm trước.


Vật giá trong háng 12 năm 3.2% so với cùng kỳ các năm trước, Đối với tỷ lệ tăng vật giá theo từng tháng, tháng 6 (2.7%) và tháng 7 (2.4%) ghi ở mức 2%, tuy nhiên 5 tháng sau đó luôn ghi ở mức 3%. Cụ thể, tháng 8 (3.4%), tháng 9 (3.7%) , tháng 10 (3.7%) , tháng 11 (3.3%) , tháng 12 (3.2%).


Lee Ji-hoon