Hàn Quốc vận hành cơ sở chuyên cai nghiện giúp tù nhân có thể trở về với xã hội

19/01/2024 14:27Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhapnews

Bộ Tư pháp cho biết nhằm loại bỏ triệt để việc tái nghiện của tội phạm ma túy, từ ngày này sẽ chính thức vận hành các cơ sở chuyên cai nghiện dành cho tội phạm ma túy, thực hiện các chương trình phù hợp với từng giao đoạn phục hồi.

Vào tháng 9 năm ngoái, nhà tù đào tạo nghề Hwasong (thuộc Sở Giáo dục Seoul) và nhà tù Busan (thuộc Sở Giáo dục Daegu)-cơ quan vận hành thí điểm các cơ sở cai nghiện dành cho tội phạm ma túy, đã vận hành thí điểm chương trình 'Cai nghiện ma túy' cho những tù nhân nghiện ma túy có ý chí cai nghiện cao.


Chương trình cai nghiện chất ma túy được tạo thành thông qua việc hỗ trợ cai nghiện sau khi ra tù, và được liên kết với các cơ sở cai nghiện tại khu vực như △ Hoạt động nhóm tự cai nghiện ma túy áp dụng khái niệm cộng đồng điều trị △Tư vấn tăng cường động lực cai nghiện △Tư vấn cá nhân theo từng giao đoạn điều trị thúc đẩy 12 bước △ Đăng ký trước việc quản lý các trường hợp tại trung tâm phục hồi nghiện trước khi ra tù (Trụ sở Phong trào chống ma túy Hàn Quốc).


Dựa trên kết quả hoạt động thử nghiệm, Bộ Tư pháp có kế hoạch chỉ định thêm một số cơ sở hiệu chuẩn trực thuộc Văn phòng hiệu chuẩn khu vực Daejeon và Văn phòng hiệu chuẩn khu vực Gwangju làm cơ sở hiệu chuẩn chuyên cai nghiệm tội phạm ma túy, sau đó sẽ mở rộng thành 4 cơ cơ sở chuyên giúp cai nghiện.


Người phụ trách Bộ Tư pháp cho biết :"Trước đây, thiếu sự liên kết các chương trình dành cho phạm nhân có ý chí cai nghiện cao với việc phục hồi xã hội, tuy nhiên thông qua quá trình cai nghiện chất ma túy và vận hành mở rộng cơ sở chuyên đảm nhận việc cai nghiện cho các tội phạm ma túy thì mong rằng có thể sẽ giúp cho những người này có thể trở lại xã hội một cách thành công, bằng cách liên kết để việc cai nghiện có thể được thực hiện một cách lâu dài sau khi phạm nhân ra tù".


Tiếp đó, người này còn nói rằng "Thông qua việc điều trị cai nghiện, sẽ nỗ lực để phục hồi vị trí của Cục·sở·đồn cảnh sát, bằng cách loại bỏ triệt để việc tái phạm của tội phạm ma túy".


Park Se-young