Mở trung tâm cai nghiện ở vùng Chungcheong, đối tượng chủ yếu là trẻ vị thành niên

21/07/2023 11:34Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Nguồn: Cục an toàn y tế, thực phẩm

" Trung tâm cai nghiện vùng Chungcheong có ý nghĩa trong việc Chính phủ chính thức bước một chân vào phục hồi xã hội người nghiện ma túy trọng tâm là thế hệ trẻ tương lai".

Trưởng ban an toàn y tế thực phẩm Oh Yoo Gyeong cho biết chúng tôi đang tăng cường tính nghiêm trọng của việc trẻ vị thành niên nghiện ma túy, cũng sẽ đặt tập trung vào việc đề phòng và cai nghiện.


Tại buổi giới thiệu được tổ chức tại trung tâm cai nghiện vùng Chungcheong quận Dong thành phố Daejeon vào ngày 20, Trưởng ban Oh đã giải thích về ý nghĩa của việc thành lập trung tâm rằng " theo tiêu chuẩn năm ngoái, tầng lớp dưới 20 tuổi trong số các tội phạm ma túy chiếm nhiều nhất với 34.2%. Việc tội phạm ma túy trong độ tuổi tầm u10 đến u20 tăng nhanh là hình hình đáng lo ngại". Tiếp đó, người này còn nói thêm rằng " để những thế hệ tương lai nghiện ma túy có thể vượt qua được cơn nghiện và trở thành một thành viên xã hội khỏe mạnh, thì tính quan trọng trong việc tái tạo xã hội cũng trở nên to hơn" " việc hạn chế cung cấp ma túy cũng quan trọng nhưng mà tăng cường tái tạo cũng quan trọng không kém việc hạn chế nhu cầu ngăn chặn việc tái phát". 


Cùng với điều này, Trưởng ban Oh giải thích " Ban vận động xóa bỏ ma túy Hàn Quốc và Cục y tế thực phẩm sẽ phát triển webtoon để phòng chống nghiện ma túy ở trẻ vị thành niên, đồng thời cũng sẽ cảnh giác với vấn đề ma túy trẻ vị thành niên và nỗ lực để ứng phó tích cực như việc vận hành các chương trình đa dạng nhằm phục hồi trẻ vị thành niên".


Trung tâm cai nghiện hỗ trợ chương trình cai nghiện, tư vấn đối với những người tự giác đăng ký thông qua hệ thống quản lý tổng hợp cai nghiện nhằm phục hồi xã hội, tư vấn cho người nghiện ma túy. Ngoài ra, cũng tiến hành tác nghiệp như quản lý mỗi cá nhân để cai nghiện và giáo dục nghĩa vụ đối với tội phạm ma túy.


Trung tâm cai nghiện vùng Chungcheong được mở cửa lần này khác với những trung tâm cai nghiện ở Busan và Seoul, là vận hành thêm các chương trình cai nghiện có chứa các nội dung đa dạng nhằm phục hồi xã hội trẻ vị thành niên như luật hình thành quan hệ bạn bè lành mạnh, hoạt động dã ngoại.mỹ thuật, tư vấn với bậc phụ huynh và cá nhân. Cục an toàn y tế và thực phẩm giải thích " cần mở rộng hạ tầng trung tâm cai nghiện và chuẩn bị nền móng cai nghiện phù hợp với trẻ vị thành niên. Nó có ý nghĩa trong việc tái kiểm tra tính cần thiết của việc phục hồi xã hội người nghiện ma túy".


Cục an toàn y tế thực phẩm- bộ phận tổng quan của việc cai nghiện phòng chống nghiện ma túy, sẽ ứng phó tích cực trong việc cai nghiện và phòng chống nghiện ma túy. Đồng thời cũng dự định mở rộng trung tâm cai nghiện ma túy trên toàn quốc.


Mặt khác, Cục y tế thực phẩm đã cùng với "Samaritan Daytop Village"-cơ quan cai nghiện, điều trị ma túy dân sự của Mỹ, ký kết hiệp ước công việc vì hợp tác lĩnh vực cai nghiện, phòng chống ma túy. Sau này, cả hai cơ quan cũng có kế hoạch chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về dự án phòng chống và cai nghiện đối với người nghiện ma túy giữa 2 cơ quan bao gồm trẻ vị thành niên.


Kim Nam Hyeong