Nhiều trường đại học Hàn Quốc tiến hành tuyển sinh bổ sung sinh viên năm 2024

23/02/2024 17:35Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Yonhap

152 trường đại học hệ 4 năm trên toàn quốc, bao gồm cả các trường y của Đại học Gangwon, Đại học Wonkwang, Đại học Konyang thực hiện tuyển sinh bổ sung vào năm 2024.

Theo Uway vào ngày 22, thì 152 trường hệ đại học 4 năm trên toàn quốc đã tuyển sinh bổ sung thêm 13,246 sinh viên (tính đến 6 giờ tối ngày 20). Quy mô tuyển sinh bổ sung lần này giảm 4,315 sinh viên so với năm ngoái (17,561 sinh viên). Các trường thực hiện việc tuyển sinh bổ sung cũng ít hơn 12 trường so với năm trước (164 trường).


Tuy nhiên, Uway cho biết thêm rằng quy mô tuyển sinh bổ sung có thể sẽ biến động một chút do tài liệu mà các trường gửi lên đều sau 6 giờ chiều ngày hôm trước. Số lượng tuyển sinh có thể sẽ biến động trong trường hợp xuất hiện các thí sinh từ bỏ vọng đăng ký tuyển sinh định kỳ, tuyển sinh


7 trường y cũng thực hiện việc tuyển sinh bổ sinh, bao gồm Khoa tiền y tế Đại học Gangwon (1 người), Khoa tiền y tế Đại học Dankook (1 người), Khoa tiền y tế Đại học Wonkwang (1 người), Khoa tiền y tế Đại học Eulji (1 người), Khoa tiền y tế Đại học Chungnam (1 người), Khoa tiền y tế Đại học Hallym (1 người), Khoa y Đại học Konyang (1 người). 


Ngoài ra các trường liên quan đến tiền y tế nha khoa sau đây cũng tiến hành tuyển sinh bổ sinh: Khoa tiền y tế nha khoa Đại học Gangneung-Wonju (2 người), Khoa tiền y tế nha khoa Đại học Kyungpook (1 người), Khoa tiền y tế nha khoa Đại học Chosun (1 người). Hơn nữa, Khoa tiền y tế đông y Đại học Sangji cũng tuyển sinh bổ sung 1 người, Khoa Dược Đại học nữ Sookmyung 1 người, Khoa Dược Đại học Yeungnam 1 người, Khoa Dược Đại học Jeju 3 người, Khoa Dược Đại học Chosun 1 người.


Các trường đại học nằm trong Seoul như Đại học Hanyang, Đại học Chungang, Đại học Dongguk tuyển chọn bổ sung thêm 473 sinh viên mới nhập học.


Việc nộp hồ tuyển sinh bổ sung sẽ được tiến hành từ ngày 9 đến ngày 29 tháng này, diễn ra cho đến khi công bố thí sinh đỗ. Những thí sinh đỗ trong đợt tuyển sinh bổ sung phải đăng ký trong ngày 29.


Park Ji Suk