Đổi toàn bộ cho kỳ thi công viên chức cấp 9 môn tiếng anh và ngữ văn, áp dụng từ năm 2025

23/11/2023 10:11Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhap

Từ năm 2025, môn tiếng anh và môn ngữ văn kỳ thi công viên chức cấp 9 đã được đổi thành các câu hỏi mang tính khả năng tư duy và năng lực ứng dụng.

Có ý kiến chỉ ra rằng thời gian qua, kỳ thi công viên chức cấp 9 đưa ra các câu hỏi chủ yếu về mặt học thuộc lòng không phù hợp với 'thời đai cách mạng công nghiệp' lần thứ 4, do nội dung kỳ thi bị Galápagos Syndrome (hiện tượng bị cô lập với thị trường thế giới bằng sự cố chấp tiêu chuẩn của bản thân) nên tất cả những kiến thức và năng lực tích lũy được trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi không được ứng dụng vào trong cuộc sống thực tiễn.


Cơ quan nhân sự cho biết sẽ chính thức xúc tiến 'chuyển đổi thay đổi cách ra đề kỳ thi công viên chức cấp 9' được công bố trong 'báo cáo công việc 2023' từ năm 2025. 'Chuyển đổi cách ra đề thi' có nội dung chính là thay đổi những câu hỏi của môn ngữ văn và tiếng anh kỳ thi công viên chức cấp 9 hiện nay từ những kiến thức học thuộc thành những câu hỏi mang năng lực nghiệp vụ, tăng cường khả năng tương thích với nhà tuyển dụng tư nhân.


Để đánh giá trọng tâm nghiệp vụ hiện nay, đối với môn ngữ văn kiểm chứng năng lực ngữ văn cơ bản cùng với khả năng tư duy như hiểu, biện luận, năng lực phán đoán. Đối với môn tiếng anh kiểm chứng năng lực tiếng anh thực tế cần thiết trong việc vận hành công việc thực tế. Đầu tiên, môn ngữ văn sẽ có thể giải được bằng cách sử dụng thông tin tư duy mà không cần kiến thức nền, chứ không phải là học thuộc thì mới có thể giải được. Môn tiếng anh cũng tích cực sử dụng hình thức và câu hỏi có thể tiếp cận gần hơn với công việc như email điện tử, bản hướng dẫn, bằng cách ít yêu cầu việc học thuộc ngữ pháp cũng như từ vựng có độ sử dụng thực tế cao. 


Cơ quan nhân sự giải thích rằng hình thức đề thi môn tiếng anh và ngữ văn được tạo ra sau khi phân tích kỳ thi năng lực toán học đại học, kỳ thi ngôn ngữ tư nhân như kiểm tra tính phù hợp nghiệp vụ với doanh nghiệp tư nhân, đánh giá năng lực cơ bản nghề nghiệp NCS, TEPS, TOEIC, và trải qua nhiều lần đánh giá mô phỏng đối với những đối tượng đã đỗ kỳ thi công viên chức gần đây.


Theo sự thay đổi cách ra đề mới, sau khi cân nhắc thời gian chuẩn bị của các thí sinh dự thi, từ năm 2025 hình thức ra đề sẽ đưrợc áp dụng trong kỳ thi cấp 9 nhân tài khu vực và kỳ thi tuyển dụng cấp 9. Trong năm 2024, vẫn duy trì đề thi theo cách thức cũ.


Cơ quan nhân sự kỳ vọng, với việc chuyển đổi thay đổi cách ra đề đánh giá khả năng tư duy và năng lực nghiệp vụ mang tính tổng hợp sẽ tuyển được những nhân tài phù hợp, nâng cao tính tương thích giữa kỳ thi tuyển dụng bộ phận dân sự với công viên chức, từ đó giảm áp lực trong việc chuẩn bị kỳ thi của thanh thiếu niên, những nhân tài ưu tú sẽ hỗ trợ hơn nữa trong công việc công chức.


Trưởng ban Cơ quan nhân sự Lee In-hoo đã nói: "Với sự chuyển đổi cách ra đề kỳ thi công viên chức cấp 9, chúng tôi sẽ công khai đề thi mẫu để các thí sinh có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi", "Mong rằng sẽ giúp ích trong việc những thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi công viên chức cấp 9 có thể hiểu và nuôi dưỡng trước năng lực cần thiết cho công việc công chức".


Mặt khác, Cơ quan nhân sự đã công khai đề thi mẫu trên trung tâm thông báo quốc gia mạng (www.gosi.kr). Đề thi mẫu gồm 20 câu hỏi lần lượt cho tiếng anh và ngữ văn, có hình thức tương đồng với đề thi cũ.


Joo Young-min