Ngân hàng BNK đóng góp đặc biệt 1 tỷ won cho Qũy bảo chứng tín dụng Ulsan

22/11/2023 15:15Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Ngân hàng BNK

Ngân hàng BNK cho biết đã đóng góp đặc biệt 1 tỷ won cho Qũy bảo chứng tín dụng Ulsan vào ngày 22.

Giám đốc Ngân hàng Ye Kyong-tak đã gặp gỡ Chủ tịch Qũy bảo chứng tín dụng Ulsan Kim Yong-gil, Thị trưởng Kim Doo-gyeom tại Tòa thị chính Ulsan và trao ' giấy chứng nhận đóng góp đặc biệt 1 tỷ won'. Theo đóng góp đặc biệt, Ngân hàng Kyongnam dự định sẽ hỗ trợ 15 tỷ won tiền vốn ,gấp 15 lần của 1 tỷ won cho những 'doanh nghiệp siêu nhỏ' tùy theo đóng góp đặc biệt.


Đối tượng hỗ trợ là những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển tương lai cao trong số những doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ thuộc khu vực Ulsan. Giới hạn viện trợ tối đa 100 triệu won, 100% dưới 60 triệu won, 90% trên 60 triệu won được áp dụng tỷ lệ bảo chứng. Trong suốt 5 năm vừa qua, từ năm 2018 đến nay Ngân hàng BNK đã đóng góp tổng 11,2 tỷ won cho Qũy bảo chứng tín dụng Ulsan và hỗ trợ những doanh nghiệp siêu nhỏ thiếu năng lực thế chấp vay vốn mới với quy mô khoảng 168 tỷ won.


Giám đốc Ngân hàng Ye Kyong-tak đã nói: "Mong rằng sự hỗ trợ tiền vốn có thể giúp ích nhiều trong việc giải quyết tính lưu động và tình hình kinh doanh khó khăn của những doanh nghiệp siêu nhỏ trong khu vực" "Trong tương lai, Ngân hàng Kyongnam sẽ xây dựng nhiều phương án đa dạng nhằm hỗ trợ người dân trong khu vực và doanh nghiệp siêu nhỏ trong khu vực, thực hiện tài chính cùng tồn tại".


Jung Geum-min