Ngân hàng BNK Kyongnam thực hiện "đào tạo tập thể người phụ trách bảo vệ tài chính người tiêu dùng"

20/10/2023 17:12Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Ngân hàng Gyeongnam BNK

Ngân hàng BNK Kyongnam cho biết đã thực hiện "giáo dục tập thể đối với những người phụ trách bảo vệ tài chính người tiêu dùng".

Buổi giáo dục lần này được tiến hành dưới phương thức Online và Offlien. Với khoảng 200 người tham gia, như nhân viên quầy và người phụ trách bảo vệ tài chính người tiêu dùng của mỗi chi nhánh, người phụ trách bảo vệ tài chính người tiêu dùng của từng bộ phận thuộc trụ sở chính.


Các nhân viên được đào tạo các những vấn đề mà người tiêu dùng tài chính gặp phải như cách thức ngăn chặn tái phạm, các trường hợp khiếu nại dân sự, thiệt hại lừa đảo tài chính qua điện thoại, từ 5 giảng viên chuyên môn của Bộ bảo vệ tài chính người tiêu dùng.


Giám đốc Kim Yang-sook nói rằng: " Ngân hàng Kyongnam đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu sự bất tiện của khách hàng và ngăn chặn thiệt hại lừa đảo tài chính của người tiêu dùng tài chính" " Đặc biệt, người phụ trách bảo vệ tài chính người tiêu dùng của mỗi chi nhánh sẽ được tham gia vào buổi đào tạo định kỳ, trong tương lai chúng tôi sẽ liên tục nỗ lực vì sự tiện ích của khách hàng".


Mặt khác, Ngân hàng Kyongnam thường xuyên đến điểm chi nhánh và kiểm tra liên tục những hạng mục cần thiết, để bảo vệ người tiêu dùng tài chính.


Jung Geum-min