Tập đoàn Tài chính IBK thực hiện chiến dịch hiến máu vì bệnh nhi ung thư

22/11/2023 14:28Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Ngân hàng IBK

Ngân hàng doanh nghiệp IBK cho biết đã thực hiện 'chiến dịch hiến máu relay tình yêu của nhân viên' với sự tham gia tự nguyện của toàn bộ nhân viên Tập đoàn Tài chính IBK.

Chiến dịch lần này được tiến hành trong vòng 1 tháng bắt đầu từ tháng 10, trong khuôn khổ toàn tập đoàn nhằm mở rộng văn hóa chia sẻ và giải quyết nạn thiếu máu. Nhân viên Tập đoàn Tài chính IBK đã tích cực cùng tham gia vào việc hiến máu vì bệnh nhi ung thư bạch cầu.


Tập đoàn Tài chính IBK đã hỗ trợ cả tiền viện phí nhằm giúp đỡ một cách thiết thực vì các bệnh nhi ung thư. Ngoài ra, còn cộng thêm 150 triệu won tiền từ thiện mà khách hàng tham gia trong suốt chiến dịch vào số tiền từ thiện 150 triệu won của Tập đoàn Tài chính IBK, tổng huy động được 300 triệu won.


Thông qua chiến dịch lần này, 500 thẻ hiến máu và 300 triệu won tiền quyên góp thu được dự kiến sẽ được chuyển đến cho Qũy trẻ em bạch cầu Hàn Quốc. Người phụ trách Ngân hàng IBK đã nói rằng: "Mong rằng thông qua chiến dịch lần này, hành động chia sẻ của những nhân viên trong công ty trở thành sức mạnh đến các bệnh nhi ung thư, dù chỉ là một chút", "Trong tương lai, chúng tôi dự định sẽ triển khai nhiều hoạt động cống hiến xã hội đa dạng có ý nghĩa cho xã hội".


Lee Son-young