Thu nhập trung bình của nhân viên Hàn Quốc tăng 6% so với một năm trước

27/02/2024 16:35Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhap

Theo điều tra, lương trung bình của người Hàn Quốc là 3,530,000 won, tăng 6% so với một năm trước. Đặc biệt, những lao động làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thu nhập tăng khoảng 7% so với năm trước, ghi nhận mức tăng cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, cách biệt thu nhập giữa doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp lớn cũng dần được thu hẹp so với năm trước.

Theo 'Kết quả thu nhập(thù lao) từ tiền lương năm 2022' do Cục Thống kê công bố vào ngày 27, tính đến tháng 12 năm 2022 thì thu nhập bình quân theo tháng của người lao động nhận tiền lương là 3,530,000 won tăng 6% so với năm trước (khoảng 200,000 won). Đây là mức tăng cao nhất kể từ sau khi thống kê số liệu liên quan vào năm 2016.


Thu nhập trung bình của người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ là 2,860,000 won tăng 7,2% so với năm ngoái (190,000 won). Đây quả nhiên là mức tăng cao nhất từ sau khi thống kê số liệu vào năm 2016.


Cùng thời điểm, thu nhập trung bình tháng của người lao động các doanh nghiệp lớn là 5,910,000 won, tăng 4,9% so (270,000 won). Theo đó, khoảng cách thu nhập giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa-nhỏ là 2,07 lần (3,050,000 won), giảm đáng kể so với năm 2021 (2,12 lần). Tuy nhiên, thu nhập trung bình tháng của lao động làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa bằng một nửa so với các doanh nghiệp lớn.


Lee Ji Hoon