Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ suy nghĩ và quan điểm về tình hình hỗn loạn y tế hiên nay

19/03/2024 14:20Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhapnews

Tổng thống Yoon Suk Yeol đã tổ chức cuộc họp Nội các tại Văn phòng Tổng thống tại Yongsan vào sáng ngày 19, tại đây Tổng thống nhấn mạnh "Cải cách y tế đang ở trước mặt chúng ta chính là nhiệm vụ của chúng ta vì người dân, là mệnh lệnh của dân", và cho biết thêm rằng không được lợi dụng giấy phép bác sĩ góp phàn để cứu sống sinh mệnh người dân làm công cụ để tạo nên sự bất an và đe dọa người dân.

Tổng thống cũng nói thêm rằng tình hình thiếu nhân lực bác sĩ không phỉa là chuyện chỉ hôm qua, hôm nay, đồng thời đề cập đến các vấn đề dẫn đến tình trạng thiếu nhân lực bác sĩ, chẳng hạn như thị trường phẫu thuật làm đẹp.


Hơn nữa, ông cũng giải thích tường tận về các đề án và kế hoạch, chính sách như 'Chính sách hỗ trợ y tế cần thiết', 'Chính sách cải thiện hệ thống y tế trẻ em', 'Chính sách khẩn cấp y tế khẩn cấp', 'Kế hoạch tổng hợp về bảo hiểm sức khỏe'...


Tổng thống Yoon nhấn mạnh: "Không phải tất cả các biện pháp này đều do Chính phủ chuẩn bị một mình", "Đó là những yêu cầu từ lâu của các đoàn thể y tế bao gồm cả các bác sĩ chuyên khoa , tất cả vấn đề đều đã được thảo luận cùng với Chính phủ."


Ông nói thêm: "Các cuộc thảo luận để tăng số lượng bác sĩ đã liên tục được thực hiện kể từ khi chính phủ Hàn Quốc ra mắt".


Tổng thống Yoon chỉ ra rằng "Hội đồng các vấn đề y tế" được thành lập bởi nhóm bác sĩ đã thảo luận 28 lần về các biện pháp cải cách, bao gồm cả việc mở rộng số lượng bác sĩ. Chính phủ đã gửi công văn đến Hiệp hội bác sĩ và các bác sĩ chuyên khoa vào tháng 1 năm nay để nghe ý kiến về quy mô thích hợp, tuy nhiên tập thể các bác sĩ đã không nộp đơn trình bày ý kiến và chỉ liên tục lặp lại chủ trương thiếu bác sĩ" .


Tổng thống Yoon giải thích: "Quy mô tăng sinh viên y được xem xét dựa trên xu hướng già hóa nhanh chóng chưa từng có của Hàn Quốc trên toàn thế giới",  "Năm 2000, tỷ lệ dân số cao tuổi tại thời điểm phân chia y tế không quá 7% nhưng hiện tại là 20% và năm 2035, gần 30%".


Trong 20 năm kể từ đầu năm 2000, Mỹ đã tăng số lượng sinh viên y khoa từ 16.000 lên 23.000 và Pháp tăng 6.150 từ 3850 lên 10.000, chỉ ra rằng "Hàn Quốc đã không tăng số lượng sinh viên nào trong 27 năm".


Trong khi đó, Tổng thống Yoon chỉ trích: " Nhu cầu y tế tăng khi mà tỷ lệ tuổi già hóa và thu nhập quốc dân tăng lên,các đơn thuốc cần đơn của bác sĩ tăng đáng kể, nhu cầu y tế gây ra để sử dụng thuốc cũng tăng lên nên số lượng bác sĩ thực sự rất thiếu".


Tổng thống Yoon nói: "Theo khảo sát tình hình nhân lực y tế ba năm một lần, trong các nước OECD thì thu nhập trung bình của bác sĩ Hàn Quốc là cao nhất, ngoài ra còn có sự chênh lệch thu nhập giữa thu nhập các y bác sĩ với các y tá là khoảng 5 lần, đây là con số cao nhất trong các nước OECD". 


Tiếp đó, ông nói thêm: "Tôi cũng biết rõ rằng có sự mất cân bằng bồi thường giữa các bác sĩ tập trung vào việc không được trả lương và các bác sĩ chuyên ngành y tế nặng cần thiết. Nếu số lượng bác sĩ tăng lên, sự mất cân bằng này có thể được giải quyết."


Tổng thống Yoon nói rằng "Chính phủ sẽ phân bổ đáng kể 2000 người tăng số lượng trường y vào năm tới lấy trọng tâm là các trường y khu vực xung quanh thủ đô làm trung tâm, tăng cường y tế cần thiết cho khu vực".


Sau khi cân nhắc đến các vấn đề như dân số theo từng khu vực, nhu cầu y tế, tính cần thiết của việc mở rộng y tế cần thiết, điều kiện giáo dục từng trường đại học sẽ phân bổ việc tăng số lượng trường y đến từng khu vực.


Tổng thống Yoon nhân mạnh rằng "Sẽ tăng cường hỗ trợ mang tính chính sách đối với y tế cần thiết", "Điều này là dự án trọng điểm trong việc cải cách y tế của chúng ta".


Hơn nữa, ông cũng cho biết về kế hoạch sẽ thảo luật sâu sắc về bài toán cải cách y tế cùng với các chuyên gia, người đại diện của từng lĩnh vực, bao gồm cả lĩnh vực y tế sau khi thành lập ủy ban đặc biệt cải cách y tế vào tháng 4 sắp tới.


Hong Son Mi