Công nghiệp nặng Samsung Hàn Quốc được thông báo chấm dứt hợp đồng từ Nga

13/06/2024 17:33Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Nguồn ảnh: Công nghiệp nặng Samsung

Công nghiệp nặng Samsung được thông báo về việc chấm dứt hợp đồng mua bán liên quan đến hợp đồng cung cấp khối tàu và thiết bị từ nhà máy đóng tàu Zvezda của Nga. Tổng số tiền hợp đồng là 4,825 nghìn tỷ won, trong đó phía Zvezda đã trả trước 800 triệu USD.

Ngày 13, theo Hệ thống công bố điện tử của Cơ quan Tài Chính Hàn Quốc, Công nghiệp nặng Samsung đã được thông báo vào ngày 11 về việc chấm dứt hợp đồng cung cấp lô tàu và cung cấp thiết bị với một chủ tàu Châu Âu. Công nghiệp nặng có kế hoạch sẽ nộp đơn khiếu nại lên Tòa án Trọng tài Singapore về điều này.


Khi nhà máy đóng tàu Zvezda, nơi đang bị trừng phạt do hậu quả của cuộc chiến giữa Nga và Ukaina, không thể tiếp tục việc đóng tàu đã yêu cầu Công nghiệp nặng Samsung chấm dứt hợp đồng và hoàn trả lại khoản tạm ứng.


Nhà máy đóng tàu Zvezda đã thông báo chấm dứt hợp đồng đối với 10 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và 7 tàu chở dầu đưa đón, đồng thời yêu cầu hoàn lại 800 triệu USD tiền thanh toán trước đã trả (tương đương với 1,1 nghìn tỷ won) và lãi suất do chậm trễ.


Trước đó, Công nghiệp nặng Samsung đã ký hợp đồng đóng 15 tàu chở LNG phá băng và 7 tàu chở tàu con thoi để sử dụng trong 'ARCTIC (Bắc Cực) LNG-2', dự án phát triển LNG quy mô lớn được Nga xúc tiến trong năm 2019-2020. Tuy nhiên, Công nghiệp nặng Samsung ký hợp đồng thiết kế với tư cách là đối tác kỹ thuật của Nhà máy đóng tàu Zvezda chứ không phải hợp đồng xây dựng.


Trước đó, Công nghiệp nặng Samsung đã cử nhân sự địa phương đến Nhà máy đóng tàu Zvezda để đóng và giao 5 trong số 15 tàu chở LNG.


Khi chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra vào đầu năm 2022, Công nghiệp nặng Samsung đã rút lực lượng lao động địa phương mà không đóng được 10 tàu chở LNG và 7 tàu chở tàu con thoi.


Vào tháng 2 năm nay, Nhà máy đóng tàu Zvezda phải chịu lệnh trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ, sau khi việc đóng các tàu còn lại trở nên không thể thực hiện được, nhà máy đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng và thu hồi các khoản tạm ứng. 

Kim Ah Ryeon