Hàn Quốc và Mỹ ký kết biên bản ghi nhớ MOU hợp tác tình báo ngoại giao, tăng cường liên minh tình báo

25/06/2024 11:19Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Park Jang Hoo-Vụ trưởng Vụ Hoạch định Tình báo ngoại giao Hàn Quốc cùng với Brett Holmgren Thư ký Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ phụ trách Điều tra Tình báo ký kết biên bản ghi nhớ MOU hợp tác tình báo ngoại giao Hàn-Mỹ vào ngày 24 tại Washington, Mỹ./ Bộ Ngoại giao

Vụ Hoạch định Tình báo ngoại giao của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng với Cục Điều tra Tình báo Bộ Nội vụ Mỹ đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác thông tin ngoại giao.

Bộ Ngoại giao cho biết vào ngày 25 rằng Park Jang Hoo-Vụ trưởng Vụ Hoạch định Tình báo ngoại giao và Brett Holmgren-Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ phụ trách Điều tra Tình báo đã cùng nhau ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác thông tin ngoại giao tại Washington của Mỹ.


Theo Bộ Ngoại giao, hai cơ quan ngoại giao của Mỹ và Hàn Quốc đã và đang cùng nhau chia sẻ hiểu biết chung về tính cần thiết của việc thể chế hóa trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực thông tin ngoại giao nhằm tăng cường liên minh tình báo. Đồng thời, từ đầu năm đã luôn tiến hành thảo luận thực tế vì điều này.


Bộ Ngoại giao cho biết "Thông qua việc ký kết MOU lần này, Vụ Hoạch định Tình báo ngoại giao Hàn Quốc sẽ cùng với Cục Điều tra Tình báo Mỹ trao đổi kỹ thuật-phân tích tình báo ngoại giao liên quan đến tình hình quốc tế và khu vực, cụ thể hóa soạn thảo báo cáo phân tích tình hình chung, chuẩn bị nền tảng để có thể hợp tác công việc một cách thiết thực nhất", "Việc ký kết MOU lần này là cơ sở thể chế quan trọng trong việc thúc đẩy công việc của Văn phòng chiến lược ngoại giao và tình báo, đóng góp đáng kể vào việc thiết lập hệ thống chia sẻ tình báo nhanh chóng và mở rộng".


Mặt khác, Văn phòng chiến lược ngoại giao và tình báo là tổ chức được thiết lập thông qua việc cải tổ cơ cấu Bộ Ngoại giao vào tháng 5 năm ngoái, có 4 đơn vị trực thuộc bao gồm Vụ Hoạch định chiến lược ngoại giao, Vụ Hoạch định tình báo ngoại giao, Vụ Chính sách Bán đảo Triều Tiên, Vụ An ninh quốc tế.

Lee Ha Eun