Viện kiểm toán và Thanh tra tiến hành tuyển thêm 50 nhân viên thanh tra

03/07/2023 11:55Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Viện Kiểm toán và Thanh tra đã xác nhận vào ngày m3 rằng đang xúc tiến việc tuyển thêm nhân viên thanh tra nhằm tập trung kiểm tra vấn đề lãng phí tiền thuế, và Cartels thu lợi.

Vào ngày này, theo Văn phòng Tổng thống, Viện Kiểm toán và Thanh tra cùng đang với Bộ Chiến lược và Tài chính tiến hành thương lượng đối với việc tuyển thêm nhân viên thanh tra . Người phụ trách Văn phòng Tổng thống cho biết " Từ sau 2016, đã không tuyển thêm nhân viên kiểm toán và thanh tra nào" " tôi chỉ biết vẫn đang trong quá trình tiến hành thương lượng".


Được biết, hiện nay có 1100 nhân viên thuộc phòng làm việc Viện Kiểm toán và Thanh tra, trong đó số nhân viên được phép can thiệp vào công việc thanh tra là 900 nhân viên . Lúc đầu, Viện Kiểm toán và Thanh tra đã được xem xét thảo luận tăng thêm khoảng 80 người, tuy nhiên để giảm ngân sách Chính phủ nên đang tiến hành xúc tiến chỉ tuyển thêm 50 người. Viện Kiểm toán và Thanh tra nói rằng " chưa có gì được xác định" và giữ im lặng về quy mô của việc tuyển thêm.


Lý do Viện Kiểm toán và Thanh tra thúc đẩy tăng thêm nhân viên sau 7 năm được giải thích là vì nền tảng để loại bỏ Cartels thu lợi mà Tổng thống Yoon nhấn mạnh trước đó đã được chuẩn bị sẵn.


Tổng thống Yoon đã đề nghị thay đổi xã hội công chức một cách đều đặn như những đề cập gần đây rằng " những công chức bắt tay với Cartels trục lợi bất chính sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc không khoan nhượng".


Cùng với đó, đã xác nhận được việc tiền thuế từ Tiền viện trợ Quốc gia đã được sử dụng một cách lãng phí, có thể thấy sau khi vụ việc Ngân sách Quốc gia được sử dụng cho việc phát triển nghiên cứu từng loại một cách bất chính, Viện Kiểm toán và Thanh tra cũng đang tích cực đứng ra tuyển thêm nhân viên thanh tra.


Lee Wook Jae

Dịch: Nguyễn Thị Trang