Các chủ doanh nghiệp có thể kiểm tra ngày dự định nhập cảnh của lao động nước ngoài đã ký kết

20/07/2023 16:47Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print


Các chủ doanh nghiệp có thể kiểm tra ngày dự định nhập cảnh của người lao động nước ngoài đã ký hợp đồng lao động thông qua hệ thống quản lý tuyển dụng người nước ngoài (EPS). Hiện nay, mặc dù đã ký kết hợp đồng lao động nhưng các chủ doanh nghiệp vẫn không thể biết được ngày nhập cảnh của người lao động nước ngoài, nên gặp khó khăn bất tiện trong việc lập kế hoạch sử dụng nhân lực.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ Ombudsman cho biết đã thương lượng với Bộ lao động và Bộ tư pháp và cải thiện chế độ với nội dung như trên.


Ombudsman cũng đã kiến nghị liên kết thông tin về 'cấp giấy chứng nhận' giữa diễn đàn visa của Bộ tư pháp và EPS của Bộ lao động để cung cấp thông tin ngày dự định nhập cảnh của người lao động nước ngoài cho các chủ sử dụng. Tuy nhiên, đối với việc cung cấp thông tin 'cấp giấy chứng nhận', Bộ tư pháp cho thấy lập trường thận trọng với  lý do đó là thông tin cá nhân. Nhưng Ombudsman sau 2 tháng nỗ lực thuyết phục Bộ tư pháp bằng ý kiến tham khảo nhận được từ Ban bảo vệ thông tin cá nhân, thì vào 30/6 vừa qua Bộ tư pháp đã gửi câu trả lời đồng ý liên kết thông tin.


Bộ tư pháp phản hồi Ombudsman rằng: " Sau khi nhận được sự đồng ý của chủ thể thông tin, chúng tôi sẽ liên kết các thông tin liên quan đến ngày đồng ý, ngày đăng ký, có cấp giấy chứng nhận từ EPS hay không. Chúng tôi sẽ bắt đầu hợp tác công việc với Bộ lao động vì điều này".


Có thể thấy sau khi liên kết thông tin của 2 bộ được tạo thành, những mệt mỏi của chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ than vãn sự khó chịu vì không biết ngày nhập cảnh của người lao động nước ngoài đã ký kết sẽ được giải tỏa. Hơn nữa thời gian nhập cảnh của người lao động nước ngoài cũng được rút ngắn 10 ngày nên chắc có lẽ những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải trong việc cung cấp nhân lực cũng được giải quyết. 


Ombudsman đã nói: " Tôi rất cảm ơn Bộ lao động và Bộ tư pháp đã hồi đáp tích cực việc liên kết hệ thống giữa 2 bộ. Tôi cũng đề nghị 2 bộ tiến hành thương lượng nhanh chóng để có thể nhanh chóng cải thiện hệ thống".


Oh Se Eun