Hội nhân quyền, " Việc từ chối cấp phép giấy tuyển dụng lao động người nước ngoài là xâm phạm quyền tự do chọn lựa nơi làm việc"

19/06/2023 14:38Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Ảnh: do Hội nhân quyền Quốc gia cung cấp

Uỷ ban Nhân quyền Quốc gia cho biết vào ngày 19 rằng họ đã khuyến cáo người đứng đầu Cục Lao động và Việc làm địa phương B cần chuẩn bị các biện pháp cứu trợ như gia hạn thời gian đăng ký tìm việc để có thể cung cấp lao động có tư cách cư trú hợp pháp trong trường hợp người lao động quá thời hạn đăng ký tìm việc mà không có lý do trách nhiệm.


Theo Ủy ban Nhân quyền, một người lao động ngoại quốc A đã nhận được visa làm việc không chuyên môn (E9) và nhập cảnh vào Hàn Quốc, sau đó phỏng vấn và được tuyển dụng vào doanh nghiệp C thông qua sự giới thiệu của Bộ lao động địa phương B vào ngày 16 tháng 12 năm 2022. Vì ngày hết hạn đăng ký tìm việc của A là 19 tháng 12 nên doanh nghiệp C đã hỏi là có đăng ký đi làm ở Cục Quản lí Xuất nhập cảnh được hay không thì nhận được thông báo hướng dẫn là cho dù đăng ký làm việc vào ngày 29 tháng 12 cũng không có vấn đề gì.


Tuy nhiên, vào ngày 20/12  Bộ lao động và Việc làm địa phương B lại thông báo rằng 'vì A đã quá hạn đăng ký làm việc nên không thể cấp phép tuyển dụng được', kết quả là A có nguy cơ bị cưỡng chế về nước nên A đã nộp đơn khiếu nại lên Hội nhân quyền.


Mặc dù Bộ Lao động và Việc làm đã khẳng định " doanh nghiêp C mới chỉ chuyển Fax có nội dung là có ý định tuyển A, chứ chưa gửi các giấy tờ đăng ký cần thiết trong tuyển dụng lao động như hợp đồng lao động cho A", nhưng Hội nhân quyền đã từ chối những lý do này.


Uỷ ban thứ hai về cứu trợ vi phạm nhân quyền nói rằng "đối chiếu sự thật việc doanh nghiệp C đã gửi văn bản có ý định tuyển dụng A lên cho Bộ Lao động và Việc làm và việc đề nghị yêu cầu A đến cơ quan có liên quan nhằm tiếp nhận đơn đăng ký đồng ý cư trú và đăng ký tuyển dụng thì chứng tỏ ký kết lao động giữa các đương sự đã được thành lập" và phán đoán rằng " rất khó để kết luận việc quá thời hạn đăng ký việc làm là do sơ suất hay cố ý của A".


Tiếp đó, Hội nhân quyền còn đưa ra ý kiến rằng "Trong khi Bộ Lao động và Việc làm địa phương B có nghĩa vụ hợp pháp phải bảo vệ và ngăn chặn việc người lao động người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp bị đối xử tệ bạc vì lí do là người cư trú không đăng ký, mà lại từ chối cấp giấy cấp phép tuyển dụng đối với A- người không có lỗi hay cố ý trong việc quá thời hạn đăng ký tìm việc. Đây là một hành vi hạn chế quá mức sự tự do được lựa chọn nơi làm việc và quyền mưu cầu hạnh phúc của người khiếu nại A".


A đề nghị hãy chuẩn bị phương án cụ thể phù hợp để A có thể lao động với tư cách là người lao động ngoại quốc cư trú hơp pháp.


Sol Soo Young

Dịch: Nguyễn Thị Trang