Tổng thống Yoon Suk Yeol chỉ thị cần nhanh chóng tăng cường quyền giáo dục

24/07/2023 14:59Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

Nguồn: Yonhap

Ngày 24, Tổng thống Yoon Suk Yeol đã chỉ thị xúc tiến dự thảo sửa đổi thông cáo thị và điều lệ tự trị Bộ Giáo dục với phương hướng tăng cường quyền giáo dục.

Trong cuộc họp vắn tắt bằng văn bản vào sáng ngày này, Đại diện Lee Do Won của Văn phòng Tổng thống đã chuyển lời rằng Tổng thống đã chỉ thị như trên trong cuộc họp Ban thư ký thuộc Văn phòng Tổng thống.


Tổng thống chỉ thị rằng " Chính phủ của chúng ta đã hoàn tất việc sửa đổi luật giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và thi hành nhằm tăng cường quyền giáo dục, vì vậy hãy nhanh chóng chuẩn bị thông cáo của Bộ Giáo dục, hướng dẫn cụ thể hiện trường tuyến đầu".


Tiếp đó, ông còn kêu gọi " Đảng cần hợp tác với đoàn thể tự trị của từng địa phương, xúc tiến song song dự án sửa đổi điều lệ tự trị bất hợp lý, vi phạm quyền giáo dục".


Có thể thấy, chỉ thị này của Tổng thống Yoon góp phần vào việc kêu gọi, cần có đối sách bảo vệ quyền giáo dục, cụ thể là vụ án một cô giáo trường Tiểu học Soi quận Seojo tử vong gần đây.


Hong Son Mi