Bảo hiểm nhân thọ KB Life tham gia vào chiến dịch chống ma túy "NO EXIT"

27/09/2023 15:34Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Bảo hiểm nhân thọ KB Life

Bảo hiểm nhân thọ KB Life cho biết vào ngày 27 rằng, Giám đốc Lee Hwan-joo của Bảo hiểm nhân thọ KB Life đã tham gia chiến dịch "NO EXIT" nhằm ngăn chặn tình trạng tội phạm ma túy đang nổi lên như một vấn đề xã hội.

"Chiến dịch NO EXIT" là chiến dịch chống ma túy quốc gia do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Mỹ tổ chức. Chiến dịch bắt đầu từ tháng 4 vừa qua, với mục đích tuyên truyền về nguy cơ ma túy và xóa bỏ tội phạm nghiện ma túy. Những người tham gia chiến dịch đang tích cực quảng bá cụm từ "NO EXIT, ma túy không có lối thoát, tuyệt đối không nên bắt đầu", và tiến hành theo hình thức relay chỉ ra người tham gia tiếp theo.


Giám đốc Lee Hwan-joo đã nhận được chỉ định của Giám đốc Chứng khoán KB là ông Park Jung-rim, vì thế đã cùng với toàn bộ nhân viên tham gia chiến dịch tại tháp KB Life. Tiếp đó, Giám đốc Lee đã chỉ định Giám đốc Hwang Soo-nam của KB Capital và Giám đốc Oh Seung-won của KB Life Partners là người tham gia tiếp theo.


Giám đốc Lee đã nói trong buổi tổ chức chiến dịch này rằng: " Vì gần đây tội phạm ma túy đang nổi lên như một vấn đề của xã hội, nên đã tham gia vào chiến dịch nhằm đóng góp một phần trong việc loại bỏ và đề phòng ma túy" " Với tư cách là công ty bảo hiểm nhân thọ vận hành vai trò công cộng, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để chịu trách nhiệm và tích cực quan tâm đến nhiều vấn đề xã hội hơn".


Jo Eun-kuk