Đầu tư Chứng khoán Shinhan ký hiệp ước công việc với Travel Wallet

16/10/2023 13:26Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/ Đầu tư Chứng khoán Shinhan

Đầu tư Chứng khoán Shinhan cho biết vào ngày 16 rằng đã cùng với Doanh nghiệp chuyên về chuyển tiền, đổi tiền ngoại hối Travel Wallet ký kết hiệp ước công việc xúc tiến nền tảng mở dựa trên kỹ thuật Cloud.

Đầu tư Chứng khoán Shinhan sẽ thông qua việc kết hợp kỹ thuật của hai công ty liên quan đến vận hành và xây dựng cơ sở hạ tầng dựa trên nền tảng cloud, để khai thác mô hình kinh doanh nền tảng mở hình thành hệ thống sinh thái tài chính.


Thực tế, Đầu tư Chứng khoán Shinhan đang chuẩn bị một nền tảng mở kết hợp với kinh doanh và kỹ thuật, với nền tảng kinh nghiệm đầu tư đối với doanh nghiệp kỹ thuật. Partnet đầu tiên mà công ty chọn chính là Travel Wallet, thông qua nền tảng mở sẽ thiết lập roadmap kỹ thuật cùng phát triển 8 kỹ thuật giải pháp.


Hai công ty dự kiến sẽ cài đặt nhiều giải pháp đa dạng trên nền tảng mở như là cho phép các nhà đầu tư có sử dụng số tiền còn lại sau khi đầu tư vào nước ngoài để du lịch nước ngoài, thanh toán ngoại hối, chuyển tiền nước ngoài, thậm chí là đầu tư vào hệ thống cải thiện cơ sở hạ tầng thanh toán toàn cầu đang lạc hậu. 


Giám đốc Đầu tư Chứng khoán Shinhan Kim Sang-tae nói: "Tôi nghĩ trong thời đại kỹ thuật số, chìa khóa thành công của kinh doanh là đám mây" " Đầu tư Chứng khoán Shinhan đang chuẩn bị cho việc chuyển đổi sang công nghệ Cloud phù hợp với triết ký kết nối và mở rộng, đồng thời sẽ cùng với Travel Wallet cùng xúc tiến các phương án tăng trưởng chung".


Ji Hyo-won