Công ty Đầu tư Chứng khoán Shinhan thành lập quỹ đầu tư Bline

29/06/2023 11:02Dịch sang:Trangamy.asiatoday@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print


Vào ngày 29, Công ty Đầu tư chứng khoán Shinhan thông báo rằng họ đã thành lập một quỹ Bline để đầu tư Mezzanine vào một công ty niêm yết.

 

Bộ phận tài chính mới của Công ty Đầu tư chứng khoán Shinhan đã tổ chức một cuộc họp đại hội vào ngày 20 thángo trước và thành lập một quỹ Bline (Hiệp hội đầu tư kinh doanh công nghệ mới) với sự tham gia của ngân hàng Shinhan và Shinhan Capital là các nhà đầu tư LP (LP dưới thành viên trách nhiệm hữu hạn). Các đối tượng đầu tư chính của quỹ là chứng khoán mezzanine như trái phiếu chuyển đổi công ty niêm yết (CB), trái phiếu phó chủ sở hữu mới (BW) và trái phiếu trao đổi (EB).


Quỹ Blind lần này của Công ty Đầu tư chứng khoán Shinhan là một trong những chiến lược thành lập quỹ chung của tập đoàn, chỉ có ngân hàng Shinhan và Shinhan Capital là các nhà đầu tư LP mà không có các nhà đầu tư bên ngoài. Đặc biệt, Công ty Đầu tư chứng khoán Shinhan đã đầu tư 20 tỷ won trong tổng số 43 tỷ won.


Tập đoàn tài chính Shinhan nhấn mạnh việc xây dựng nền tảng ở cấp độ cao nhất trong nước của thị trường vốn thông qua việc nâng cao mô hình kinh doanh IB (tài chính doanh nghiệp) và tăng cường năng lực quản lý tài sản. Shinhan Investment & Securities đang thúc đẩy việc thành lập một số quỹ chung của nhiều tập đoàn.


Park Sang-hyeop, Giám đốc Bộ phận tài chính công nghệ mới của Công ty Đầu tư chứng khoán Shinhan, cho biết: "Chúng tôi hy vọng rằng quỹ Bline sẽ nắm bắt cơ hội đầu tư, phủ đầu đối với các công ty có sức hấp dẫn cao và nâng cao vị thế thị trường như một thành viên của GP".

 

Oh Kyeong Hee 

Dịch: Nguyễn Thị Trang