Công ty Đầu tư Chứng khoán Hàn Quốc cùng với Toss Banking hợp tác mở tài khoản IRP

17/10/2023 18:05Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print
/Công ty Đầu tư Chứng khoán Hàn Quốc

Công ty Đầu tư Chứng khoán Hàn Quốc cho biết sẽ cung cấp dịch vụ mở "tài khoản tiền trợ cấp thôi việc IRP" dành cho cá nhân trên ứng dụng điện thoại Toss Banking.

Dịch vụ này ra mắt đầu tiên thông qua Toss Banking, thông qua lần hợp tác này khách hàng sử dụng Toss Banking có thể mở tài khoản IRP một cách tiện lợi trên ứng dụng.


IRP là tài khoản trợ cấp thôi việc mà cá nhân có thể trực tiếp vận hành bằng cách nộp tiền trợ cấp thôi việc hoặc tiền dư thừa, có thể khấu trừ tối đa 16.5% thuế lên tới 9 triệu won mỗi năm, giảm thuế thu nhập thôi việc.


Mặt khác, phiếu quà tặng trị giá 10.000 won sẽ dành cho 300 người lập tài khoản và cài đặt hạn mức nạp tiền thông qua Toss Banking, theo thứ tự được ưu tiên. Có thể cài đặt hạn mức nộp vào tại ứng dụng chuyên dụng trợ cấp thôi việc của Công ty Đầu tư Chứng khoán Hàn Quốc có tên "Trợ cấp của tôi".


Giám đốc Bộ phận Trợ cấp thôi việc Hong Deok-gyu nói rằng: " Tài khoản IRP của công ty chứng khoán có khả năng giao dịch theo thời gian thực ETF và không mất phí quản lý tài sản và duy trì khi mở tài khoản" " Nhân cơ hội hợp tác lần này, chúng tôi đã chuẩn bị nhiều sự kiện đa dạng để khách hàng có thể quản lý và vận hàng tài sản trợ cấp thôi việc một cách có hiệu quả".


Ji Hyo-won