Tập đoàn Tài chính DGB cùng với doanh nghiệp FPT Software (Việt Nam) xúc tiến chung dự án toàn cầu

06/11/2023 16:23Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Tập đoàn Tài chính DGB

Tập đoàn Tài chính DGB cho biết đã cùng với doanh nghiệp IT toàn cầu "FPT Software" Việt Nam ký kết thỏa thuận tại trụ sở chính của Tập đoàn FPT ở Hà Nội, Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Tập đoàn Tài chính DGB ký kết hiệp ước cùng với doanh nghiệp nước ngoài.

Thỏa thuận lần này được tạo thành thông qua buổi ký tên của Tổng giám đốc Bộ phận đổi mới kỹ thuật số Tập đoàn ông Jin Young-soo và Giám đốc điều hành FPT Software Phạm Minh Tuấn. Theo đó, hai bên dự định sẽ hợp tác trong việc nuôi dưỡng nhân tài IT bộ phận tài chính, xúc tiến chung kinh doanh hóa-thâm nhập dự án mới toàn cầu.


Chủ tịch Kim Tae-oh đã nói: " FPT có điểm mạnh về kỹ thuật và DGB có điểm mạnh về tài chính hợp tác với nhau để có thể thảo luận về các dự án đa dạng trong thị trường toàn cầu" " Trong tương lai, Tài chính DGB sẽ trở thành một tập đoàn kỹ thuật số và công ty dữ liệu, hoạt động tích cực trong thị trường toàn cầu".


FPT Software là doanh nghiệp ITC số 1 Việt Nam, với khoảng hơn 30.000 nhân viên tại 30 nước trên thế giới. Đang hợp tác với các doanh nghiệp toàn cầu, chủ yếu như Microsoft, Google, IBM. Tập đoàn FPT đang sở hữu 8 công ty con.


Jung Geum-min