Han Dong-hoon, "tại sao lại phản đối công việc bảo vệ người dân khỏi ma túy"

07/11/2023 16:48Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Yonhap

Ngày 7, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Han Dong-hoon đề cập đến tin tức truyền thông về việc Đảng Dân chủ đồng hành sẽ cắt toàn bộ chi phí hoạt động đặc biệt của Bộ Tư pháp về hoạt động điều tra ma túy và nói rằng " Tôi không hiểu tại sao lại cản trở công việc bảo vệ người dân tránh ra khỏi ma túy".

Trước khi tham dự cuộc họp toàn thể của Uỷ ban Đặc biệt Quyết toán Ngân sách thuộc Quốc hội, Bộ trưởng Han đã gặp gỡ phóng viên và cho biết như sau: "Hôm qua tôi đã xem bản tin đó, đó là bản tin phóng sự bảo rằng sẽ cắt toàn bộ 275 triệu won chi phí hoạt động đặc biệt dành cho điều tra về ma túy". Ông đối đáp rằng " Chắc là người dân ngạc nhiên vì chi phí hoạt động điều tra đặc biệt chỉ với 275 triệu won, chắc là ngạc nhiên vì Đảng Dân chủ đồng hành đòi cắt chi phí điều tra khi chỉ có 275 triệu won".


Tiếp đó, ông còn chỉ ra "Việc bảo vệ an toàn của người dân khỏi ma túy là nghĩa vụ quan trọng vô cùng to lớn của quốc gia. Tôi không hiểu vì sao Đảng Dân chủ đồng hành lại nhất quán liên tục đưa ra quan điểm ngược lại đối với việc làm tròn nghĩa vụ đó và cản trở nó".


Vào ngày này, Bộ trưởng Han cũng bày tỏ ý kiến về việc khôi phục lại quyền điều tra của kiểm sát viên để kiểm sát viên có thể trực tiếp điều tra đối với người sử dụng ma túy. 


Trong cuộc họp toàn thể của Uỷ ban Đặc biệt quyết toán ngân sách, sau khi nhận được thẩm vấn từ Nghị sỹ đảng Quốc dân Kwon Myung-ho "Kể từ sau khi tước hoàn toàn quyền điều tra của kiểm sát viên, thì quyền điều tra đối với người sử dụng ma túy cũng không còn", thì Bộ trưởng Han đã nhấn mạnh cần đồng ý để kiểm sát viên có thể tự mình điều tra và nói rằng "theo lẽ thông thường, thì cần phải bắt đầu từ đối tượng sử dụng ma túy đơn thuần sau đó điều tra sâu và bắt tội phạm ma túy, đương nhiên là sẽ ít thành quả hơn so với khi cả kiểm sát viên và cảnh sát cùng phối hợp điều tra rồi".


Kim Im-soo