Nhu cầu du lịch nước ngoài tăng → số tiền sử dụng thẻ nước ngoài tăng 3,1% so với quý trước

29/11/2023 14:29Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Ngân hàng Hàn Quốc

Số tiền sử dụng tại nước ngoài bằng thẻ của người dân Hàn Quốc trong quý 3 năm nay đạt mức 4,8 tỷ đô la. Do ảnh hưởng của nhu cầu du lịch nước ngoài cùng với nhu cầu mua trực tiếp từ các trang mạng nước ngoài tăng, nên điều này được đánh giá là đang khôi phục lại cùng mức trước dịch covid 19.

Theo "Hiệu suất sử dụng thẻ tại nước ngoài của người Hàn Quốc trong quý 3" do Ngân hàng Hàn Quốc công bố vào ngày 19, điều tra được từ tháng 7 đến tháng 9 vừa qua, số tiền mà người cư trú tại Hàn Quốc sử dụng ra nước ngoài bằng thẻ (tín dụng, thẻ trả trước, thẻ ghi nợ) là 4,79 tỷ đô la. Điều này cho thấy thành tích sử dụng tại nước ngoài bằng thẻ của người dân trong nước tăng gần 3,1% so với quý 2 và tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái.


Theo hệ thống thông tin kiến thức du lịch của Viện Nghiên cứu Văn hóa và Du lịch Hàn Quốc, số người Hàn Quốc xuất cảnh tăng 26,5% trong vòng 3 tháng, từ 4,952,000 người trong quý 2 lên 6,264,000 người trong quý 3. Hơn nữa, số tiền mua sắm trực tiếp trên các trang mua sắm online nước ngoài cho thấy xu hướng tăng lên, trung bình năm ngoái là 1,3 tỷ đô la đến quý 1 năm nay là 1,2 tỷ won; quý 2 và quý 3 đều là 1,24 tỷ won.


Xét về hình thức thẻ, số tiền sử dụng bằng thẻ tín dụng và thẻ trả trước tăng lần lượt 2,6% và 5,2% so với quý 1. Ngược lại, cùng thời điểm số tiền sử dụng thẻ ghi nợ giảm 29,9%. 


Một người phụ trách Ngân hàng Hàn Quốc đã nói: "Nhu cầu du lịch nước ngoài dịp Trung thu hay nghỉ hè tăng cao" "Số tiền sử dụng bằng thẻ đang dần hòi phục cùng mức với trước dịch covid 19". 


Mặt khác, hiệu suất sử dụng thẻ trong nước của người nước ngoài giảm. Số tiền sử dụng thẻ trong nước trong quý 3 của người nước ngoài là 2,41 tỷ đô la, giảm 3,33% so với quý 2 (2,49 tỷ đô la).


Jung Geum-min