Cơ quan Nghiên cứu định cư con người và Thư viện Sejong vận hành chương trình giáo dục hợp tác

20/11/2023 15:09Dịch sang:trangamy319@gmail.com
facebook twitter link Font big Font small print

/Cơ quan Nghiên cứu định cư con người

Cơ quan Nghiên cứu định cư con người Korea và Thư viện Sejong Quốc gia cho biết sẽ vận hành chương trình giáo dục hợp tác tại phòng họp tầng 3 của Thư viện Sejong Quốc gia vào thứ 4 hàng tuần, bắt đầu từ ngày 22 đến ngày 6 tháng 12.

Chương trình hợp tác lần này được tổ chức lần thứ 3, các nhà nghiên cứu của Cơ quan Nghiên cứu định cư con người đã nghiên cứu tổng hợp các chính sách lãnh thổ, đô thị Hàn Quốc tiến hành các bài giảng với chủ đề 'thành phố hạnh phúc và khỏe mạnh, câu chuyện thành phố của chúng ta'.


Bài giảng mang tên 'Thành phố dạy ta hạnh phúc, trách nhiệm" của Phó viện nghiên cứu Lee Woo-jin sẽ được tiến hành vào ngày 22. Giới thiệu về không gian đô thị cần thiết trong việc trẻ em đô thị lớn lên một cách khỏe mạnh và hạnh phúc.


Bài giảng về 'Cách đọc lãnh thổ bằng big-data' của Phó viện nghiên cứu Jang Yo-han sẽ được tiến hành vào ngày 29. Giải thích liên quan đến lãnh thổ của Hàn Quốc, bằng cách so sánh với hình ảnh hóa dữ liệu sử dụng big-data công cộng đa dạng. Cuối cùng bài giảng 'phương hướng xây dựng đô thị khỏe mạnh vì trẻ em'của Uỷ viên Nghiên cứu Lee Jin-hee sẽ được tiến hành vào ngày 6 tháng 12. Giải thích về các trường hợp cụ thể và thiết lập phương hướng phát triển không gian đô thị vì sự phát triển khỏe mạnh của trẻ em.


Tất cả người dân quan tâm có thể đăng ký trước thông qua trang chủ của Thư viện Sejong Quốc gia, bắt đầu từ ngày 14 tháng 11. 


Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu định cư con người Sim Kyo-eon đã nói: " Thông qua bài giảng giải thích dễ hiểu để người dân hiểu về nghiên cứu của Cơ quan Nghiên cứu định cư con người, mong rằng sẽ nâng cao được sự hiểu biết cũng như mở rộng nhận thức và hứng thú của người dân đối với các chính sách đô thị và lãnh thổ liên quan mật thiết với đời sống sinh hoạt của chúng ta".


Lee Chul-hyun